„Теленор“ спести над 143 тона хартия през 2018 г.

18.07.2019 | Новини

За осма поредна година телекомът публикува своя Годишен доклад за устойчиво развитие

Само през 2018 г. мобилният оператор „Теленор“ отчита спестени над 143 тона хартия благодарение на увеличаващия се брой потребители, предпочели електронни фактури или ползващи приложението MyTelenor. Вследствие на усилията на оператора за по-отговорно използване на природните ресурси само за 1 година компанията успява да намали с 8% спрямо 2017 г. количеството на използваната хартия, както и да понижи с 50% потреблението на хладилни агенти и да отбележи 7% спад в емисиите на въглероден диоксид. Това става ясно от Доклада за устойчиво развитие на Теленор за 2018, който телекомът публикува за осма поредна година.

Към момента 27 от базовите станции на „Теленор“ са хибридни и при добри условия използват слънчева или вятърна енергия. През изминалата година потреблението на зелена енергия се е покачило с 13%, като по този начин значително са намалени и отделените парниковите газове и атмосферните замърсители. В същото време през 2018 г. операторът отбелязва и значително намаление на потреблението на електричество, спестявайки близо 372 МВч, като бележи 14% спад на потреблението в офисите и 23% – в склада. Оптимизацията и постигането на висока ефективност при базовите станции пък води до минимално увеличение от 9% на използваната енергия от 2015 г. насам, при положение, че операторът реализира над 500% ръст в преноса на данни за същия период.

„Теленор“ продължава да събира и предава за рециклиране излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба телефони и аксесоари. През 2018 г. в магазините на „Теленор“ са били събрани за рециклиране 4.5 пъти повече мобилни телефони и 2.5 пъти повече аксесоари в сравнение с предходната година.

Стъпка към постигането на поставените цели в областта на корпоративната социална отговорност е програмата Open Mind за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания, която компанията реализира за четвърта поредна година. Тя има за цел да промени цялостното отношение към хората с различни възможности и да покаже, че те са пълноценна част от нашето общество. В рамките на две години участниците в програмата работят по конкретни проекти в Теленор, а компанията им осигурява отворена и достъпна работна среда и съответното за заеманата позиция финансово възнаграждение.

През 2018 г. Теленор продължи да развива кампанията за „Безопасен интернет“, разширявайки обхвата й както по отношение на по-голям брой обучени деца, така и чрез организирането на допълнителни активности, чрез които да достигне до по- широка аудитория. В рамките на програмата през 2018 г. успешно преминаха през обучения за онлайн безопасност над 2500 деца от 28 училища в 15 града.

Можете да прочетете целия доклад ТУК.