Граждански организации: Нашите успешни модели да влязат в учебните програми

22.01.2019 | Новини

Дарители в образованието задаваха въпроси и обсъждаха свои идеи с просветния министър Красимир Вълчев на втората среща в този формат, организирана от Български дарителски форум.

Много неправителствени организации, а и някои компании, са разработили иновативни модели в различни сфери на образованието и възпитанието, които вече са доказали своята ефективност. Необходим е механизъм за превръщане на тези модели и успешни практики в част от учебните програми.

Около това предложение се обявиха повечето дарители в образованието – граждански сдружения и търговски дружества, които участваха в днешната среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Това беше втора дискусия в този формат, организирана от Български дарителски форум (БДФ). Домакин на събитието беше 31-о Средно училище за чужди езици и мениджмънт в София – един от активните участници в програмата „Научи се да даряваш“ на БДФ.

Фондация „Благотворител“ постави въпроса за официализиране на своята методика за преподаване на общочовешките добродетели в часове на класа и в извънкласни занимания. Завършен модул с доказана практическа полза за превенция на шофирането в нетрезво състояние сред младежите от ХII клас е готова да подари на МОН компанията „Перно Рикар България“. Наръчници за превенция на насилието предложи Българският фонд за жените. По-широто разпространение заслужават и успешните образователни проекти на фондация „Америка за България“ като например „Заедно в час“.

„Предпазливи сме при разпространението на материали за обучение извън учебните програми. Готови сме обаче да разгледаме конкретните предложения и да използваме рационалните от тях“, коментира министър Красимир Вълчев.
Според него чрез бъдещата национална програма за стимулиране на иновации в училищата може да се реализира идеята на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – да се подпомогне обменът на опит и знания между преподавателите.

От фондация „Св. св. Кирил и Методий“ дойде предложението за съвместна работа между държавата и гражданския сектор за решаване на острия проблем с образованието на децата от уязвими групи. „Формулата е да се започне от ранното детско развитие и задължителното включване в образователната система. Полезни модели има и те трябва да се развиват и разпространяват“, отговори министърът.

Преди дискусията министър Вълчев запозна дарителите с основните приоритети на държавата в образованието. Най-важните сред тях са връщането и задържането на децата в училище, модернизацията на образованието, включително на материалната база в училищата, връзката между образованието и пазара на труда, възпитанието чрез подкрепа, а не чрез наказания.

„Над 50% от даренията в България отиват за образование. Няма как да се случи реална промяна в образованието, ако частните дарители инвестират сами, без да се съобразяват с това какви са политиките на министерството и в същото време, ако от ведомството не знаят какво се случва с даренията и какви добри проекти и решения се реализират, така че рано или късно да може да ги превърне в политики”, заяви директорът на БДФ Красимира Величкова. Тя посочи, че през 2017 г. за образование са дарени над 50 млн. лв.  през стипендии, проекти, подкрепа за инфраструктура.