Министър Боил Банов към дарителите: „Инвестирайте в училищата по изкуствата!“

30.09.2019 | Новини

Младите хора, включително младите артисти са приоритет на Министерството на културата. Но това е сфера, в която държавата не може да се справи сама.

В България има 23 уникални училища по изкуствата, които са добре подкрепени от бюджета, но имат нужда от още помощ за скъпи музикални инструменти, носии, поддръжка на материалната база. Инвестирайте в тези учебни заведения! Това биха били реални инвестиции в бъдещето на младите таланти и на младото поколение като цяло.

С такъв призив се обърна министърът на културата Боил Банов към дарителите в сферата на изкуството и културата, присъствали на първата среща помежду им, организирана от Български дарителски форум (БДФ).

В откровен разговор министър Банов сподели разочарованието си от „ленивостта“ и „аморфността“ на много ръководители на културни институции, когато се отнася до осигуряване на парите, необходими за нормалното функциониране на управляваните от тях звена. „Често те не знаят за съществуването на механизми и финансови източници, които лесно биха могли да използват“, каза министър Банов. Той и участниците в срещата се обединиха около мнението, че държавата и дарителите заедно трябва да работят за повишаване капацитета на културните оператори по отношение на набирането на средства.

Министър Боил Банов се отнася положително към възможността за публично-частни партньорства в сферата на изкуството и културата в рамките на закона. „Публично-частното партньорство за мен не е мръсна дума, въпреки че в България то едва сега започва да се схваща като някаква нормалност“, заяви още министър Банов. Той изрази готовност да съдейства за публичен дебат по темата.

Министърът на културата обеща също така да подкрепи промени в Закона за меценатството, които да облекчат административните процедури при ползването на данъчни облекчения за дарения в сферата на изкуството и културата.

На срещата директорът на БДФ връчи на министър Банов изготвеното съвместно със Сдружението за модерна търговия и Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) предложение за промяна в Закона за радиото и телевизията. Целта е да се улесни споменаването на имената на дарителите в електронните медии.