Предай нататък

22.12.2019 | Бюлетин

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов получава дарения, но и самата тя подпомага учебни заведения и институции 

„Като принасям своята скромна лепта на народния олтар, свършвам с благопожеланието, щото българския народ да върви безспир по пътя на културния напредък към постигането на своя идеал“. 

Така завършва завещанието си блестящият предприемач, търговец и акционер Димитър Ценов. На 1 септември 1912 г. той определя за свой универсален наследник българската държава в лицето на министъра на просветата и ѝ дарява всичките си движими и недвижими имоти, за да открие и поддържа Висше търговско училище в Свищов. По оценка от юни 1932 г. дарението възлиза на близо 40 млн. лв.

„Моите деца, баща и аз намерихме нашия поминък в търговията и по традиция привързан към нея, съм твърдо убеден, че в бъдеще в България търговията и нашето търговско съсловие, ако успее да се постави на висотата, която му подобава, ще бъдат важни фактори не само по развитието и напредъка на нашето отечество, но ще имат и решаващо значение за съдбата на родината ни…“ С тези думи Димитър Ценов мотивира своето дарение и пояснява, че желае да помогне на търговското съсловие и за преуспяването на родния град. 

По волята на дарителя Висшето търговско училище в Свищов се създава по модела на Висшето търговско училище в Берлин. То трябва да бъде автономно, да дава пълно висше образование и да бъде под контрола на държавата. В него трябва да се изучават търговски и финансови науки, банково и застрахователно дело. 

На 5 септември 1936 г. е публикувана наредба-закон, с която се учредява Висшето търговско училище „Димитър А. Ценов“. То се открива официално на 8 ноември 1936 г. с два отдела: финансово-банков и кооперативно застрахователен. Няколко години по-късно е построена и самостоятелната сграда на университета. 

През 1945 г. ВТУ е преименувано на Висше училище за стопански и социални науки, през 1952 г. – на Висш финансово-стопански институт „Димитър Апостолов Ценов“, а през 1995 г. – на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

Още през 1932 г. Министерството на търговията, промишлеността и труда учредява фондацията „Димитър Апостолов Ценов“, която днес продължава щедрото дело на своя патрон. Тя подпомага студенти в затруднено материално положение и полусираци, като им изплаща еднократна помощ в размер на една семестриална такса. Всяка година фондацията връчва и награди за отличен успех, постижения в областта на науката и високи спортни постижения, подпомага научни форуми, катедрени прояви и чествания на кръгли годишнини.

Студентите в свищовската академия получават стипендии и награди също от партньорски банкови и застрахователни институции, компании и организации. „Булстрад Виена иншурънс груп” например всяка година отпуска еднократна стипендия на името на „Румен Янчев” и стипендии по програмата „Булстрад млад лидер”. Ежегодни стипендии има също от „Мусала иншурънс брокер”.  Общинският съвет в Свищов дава награда на името на Григор Начович – първия министър на финансите след Освобождението. 

По съвместни проекти с бизнеса в Стопанската академия са създадени, обновени или оборудвани специализирани учебни кабинети и профилирани научни лаборатории.  Утвърдила се като водещо висше учебно заведение в страната, развиващо обучение по митнически контрол и митническо представителство, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” откри първия в страната специализиран кабинет за обучение на млади специалисти в тази област. Кабинетът е резултат от подкрепата  на Агенция „Митници” и дарения от DHL – България, EUROSPED, партньорски институции, фирми и приятели на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. 

Профилираната научна лаборатория за докторанти-финансисти пък е оборудвана с дарение от Банка Пиреос България.

Бизнес организации подпомагат провежданите в академията Национални ученически състезания по икономика. Сред членовете на журита и осигуряващите награди за победителите са представители на „БулИнс“, Банка Пиреос България, Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, общинската администрация в Свищов. 

Нов фронт офис „Обслужване на студенти” започна да работи СУ „Димитър А. Ценов“ от началото на академичната 2019-2020 г. Той е създаден с дарение в размер на 100 000 евро от Иван Атанасов Домусчиев – възпитаник на свищовското висше училище, който е почти 50 години живее в Германия. С предишно дарение от 7300 евро на същия благодетел е преоборудван специализиран кабинет за обучение по застраховане и социално дело. 

Двете дарения, възлизащи на 107 300 евро, отреждат на Иван Атанасов Домусчиев заслужено признание и дълбок респект за второто по големина индивидуално дарение, след най-голямото, направено от Димитър Ценов, за каузата на свищовската Алма матер. 

Подпомогнати от щедри дарители по време на своето следване, абсолвентите от СА „Димитър А. Ценов“ от своя страна даряват на нуждаещи се – част от събраните за бала средства отиват за подпомагане на студенти със социални потребности. Задочниците на академията от специалност „Финанси“ на випуск 2018 г. например помогнаха на двама свои колеги от първи и втори курс. Единият е полусирак, който паралелно учи и работи, за да се грижи за семейството си, а другият страда от детски паралич. 

Студентският съвет организира благотворителни кампании, насочени към деца в социални домове, в които участват студенти, преподаватели и служители от Стопанската академия, както и граждани извън висшето училище. По този начин са събрани пари например за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Павликени. 

В продължение на дарителската традиция академичното ръководство на СА „Димитър А. Ценов” подпомага учебни заведения и институции, като им предоставя безвъзмездно употребявани компютри и офис техника. СУ „Христо Ботев” в Славяново, община Плевен, е поредното училище, което откри нов компютърен кабинет, оборудван с дарение от висшето училище. Той ще се използва за часовете по компютърно моделиране в началния курс на обучение. 

С дарени от академията компютърни конфигурации е оборудван нов компютърен кабинет за учебна практика в свищовската Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”. С дарени 11 компютърни конфигурации, цветен принтер и мултимедиен проектор, в свищовското СУ „Цветан Радославов” е създадена компютърна зала на името на патрона на Стопанската академия Димитър Ценов.

По подобен начин са подпомагани община Свищов, дирекция „Социално подпомагане”, Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”, Туристическо дружество „Ал. Константинов”, детски градини и организации на хора с увреждания в Свищов, военното формирование в гр. Белене.