БДФ и занапред ще отстоява свободата на гражданския сектор

01.02.2019 | Новини

Членовете на Български дарителски форум обсъдиха предизвикателства и нови проекти на първата си обща среща за 2019 г.

Липсата на доверие в обществото, прекалената регулация на нестопанския сектор и тежката медийна и публична среда, която атакува гражданските активисти. Тези три основни предизвикателства пред неправителствените организации (НПО) открои директорът на Българския дарителски форум (БДФ) Красимира Величкова пред членовете на БДФ на тяхната първа за тази година обща среща. Домакин беше „Телъс интернешънъл“.

„80% от хората нямат доверие в другите хора, сочи проучване. Нашата задача е да помислим как да преодолеем това разделение в обществото“, каза Красимира Величкова.

Тя изрази тревога от разрастващия се кръг от регулации, които влияят пряко върху работата на гражданския сектор. Като примери посочи европейския регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за мерките срещу изпирането на пари. „Има дори опити неправителствените организации да се приравнят с организации от финансовия сектор“, подчерта директорът на БДФ и посочи нова опасност – неотдавнашния апел за ограничаване финансирането на НПО от чужбина, което би наредило България до държави като Русия и Унгария.

„Това е тревожна тенденция. Затова БДФ следи внимателно и реагира навреме, включително с помощта на външна експертиза, за да отстоява пространството на свободния граждански сектор“, обясни Красимира Величкова. Според нея най-важното сега е да се инвестира в повишаване капацитета на НПО, за да могат те да защитават своята свобода.

Запазването на свободно пространство за действие е трудна задача, особено във враждебно настроената медийна и публична среда, създадена от държавата, за да делегитимира неправителствените организации. Богат опит в това отношение сподели Надежда Дерменджиева от Българския фонд за жените във връзка с истерията около Истанбулската конвенция през миналата година.

Актуален пример за такова отношение е атаката срещу природозащитните организации. „В момента сме в състояние на тотална война – фондовете са затворени, заплашват ни, съдят ни, медиите са срещу нас“, посочи Румяна Иванова от фондация „Биоразнообразие“. Едно от решенията е да се повиши капацитетът на коалиция „За да остане природа в България“. Важно е също да се популяризират добрите инициативи и проекти на екоорганизациите, смята Иванова.

Представителите на членовете на БДФ споделиха множество интересни програми и проекти, които ще продължат или започнат през 2019 г. Много от тях са в сферата на образованието и социалните дейности.