Неправителственият сектор иска ясни критерии за оценка на риска от пране на пари

13.03.2019 | Новини

Гражданските организации нямат собственици – могат да декларират само учредители и представляващи, се казва в становище до парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) изключва юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) от изискването да правят комплексна проверка на своите клиенти. В нормативния акт обаче има противоречиви текстове по отношение на необходимостта сдружения и фондации да извършват оценка на риска на всяка операция.

Поради тази и още неясноти в ЗМИП група граждански организации, които представляват повече от 200 ЮЛНЦ в България, се обърнаха с конкретни предложения към парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

В писмото до председателя на комисията Цветан Цветанов неправителственият сектор предлага редакция на текстове от ЗМИП, според които ЮЛНЦ не правят задължителна оценка на риска, а приемат критерии, според които в конкретни случаи могат да направят такава оценка. Това важи за неправителствени организации с годишен оборот над 20 000 лв., както и за други, които сами преценяват, че има опасност дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм.

Конкретните критерии трябва да са съобразени със спецификата на съответното сдружение или фондация. За целта обаче е необходимо Държавна агенция „Национална сигурност“ да разработи и публикува ясни примерни критерии за оценка на риска, настояват авторите на писмото.

Гражданските организации искат промяна също в текстовете, които ги задължават да декларират действителните си собственици наред с всички останали юридически лица. „ЮЛНЦ са специфични правни форми, които нямат собственици, а учредители, членове на организацията или на нейните органи“, пише в писмото до парламентарната комисия. Ето защо се предлага в ЗМИП да се добави уточнението, че по отношение на неправителствения сектор ролята на действителни собственици изпълняват учредителите или представляващите на съответните сдружения или фондации.

Цялото писмо до председателя на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов можете да прочетете в приложения файл.