Приобщаващата работна среда носи ползи за бизнеса

11.02.2019 | Новини

Възможността да бъдеш себе си отключва таланта и увеличава работоспособността, а в крайна сметка и резултатите на компанията.

Много хора все още избират да лъжат колегите си за името на своя партньор или когато споделят лични преживявания с него, сменят местоименията. Страхът от разкриване на полова идентичност, сексуална ориентация или религиозна принадлежност съвсем не е отшумяло явление дори в днешни дни. Той поражда потиснатост, затваря човека и по този начин ограничава потенциала му, включително на работното място.

Всъщност създаването на атмосфера на разбиране и приемане на различията в компанията е в интерес на работодателя. Това чуха участниците в  панела „Приобщаваща работна среда: ползи за бизнеса и конкретни подходи“, организиран от Български дарителски форум като част от семинарната програма на HR Industry 2019 – събитието на JobTiger за професионалисти по управление на човешки ресурси.

Гост-лекторът Никола Димов – старши мениджър „Подбор на персонала“ за Европа и Африка на „Браун-Форман“, сподели пред колегите си своя опит от дългия път до превръщане на приобщаващата среда в елемент от корпоративната култура. „Многообразието е богатство. Разнообразието на работната среда е ключов фактор за икономически ползи“, подчерта Димов.

В мултинационалната компания, в която той работи, това е доказано на практика. Историята на фирмата започва от сравнително консервативна общност, а основната й бизнес дейност е „типично мъжкарска“. От няколко години обаче тя е превърнала в свой принцип уважението и еднаквото отношение към различните в работната среда. И резултатите са налице. Защото равнопоставеността на работното място носи не само социални ползи. Възможността да разкриеш и бъдеш себе си отключва таланта и увеличава работоспособността, а това е от огромно значение за компаниите, които искат да бъдат лидери на пазара, отбеляза Никола Димов.

Той посочи конкретни инструменти, с които компанията му развива приобщаваща работна среда:

. Консултантска подкрепа за семействата на служителите;

. Образователни материали и знаци на признателност за зачитане на различието;

. Обучения с експерти;

. Подкрепа и участие в събития;

. Anti Bullying Day – за категорично отхвърляне на омразата и насилието;

. Pride parade – културно събитие на ЛГБТИ хората и техните приятели;

. Outcoming Day – за популяризиране на различието и насърчаване на разкриването на сексуалната ориентация.

Своя опит и подходи представиха също Симеон Василев от фондация „ГЛАС“ и Моника Писанкънева от фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Симеон разказа за платфoрмата Work it OUT – общност на базирани в България местни и международни организации, които осъзнават ползите от многообразието и искат да направят своите работни места по-приобщаващи. Целта на платформата е да насърчи положителна бизнес и икономическа среда за равенство на възможностите за всеки служител в България.

Моника говори за международния проект „Приобщаване на работното място“, в който са включени организации, работещи за недискриминация, участие и удовлетворение на ЛГБТИ на работното място от Белгия, Швеция, Германия, Чехия.

Представен беше и проект за насърчаване на пълноценното включване на имигранти и бежанци в работна среда (MIraGE – Migrant Integration for Growth in Europe), започнал неотдавна.

Темата за приобщаваща работна среда е част от обществения дневен ред срещу хомофобията в България. Консорциум в състав: ФРГИ, БДФ, Българско училище за политика „Димитър Паница“, фондация „ГЛАС“ Младежка ЛГБТ организация „Действие“ и синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ реализира проект „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България‘. Проектът е съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз и цели повишаване на информираността по темата. Повече за проекта можете да научите на lgbti.frgi.bg.