Търсят се проекти за подкрепа на родители, семейства и общности

09.12.2019 | Календар, Новини

До 31 януари 2020 г. фондация „Лале“ набира предложения за финансиране по програма „Силата на семейството и общността”. Идеята на инициативата е да предложи възможности за подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности, за да знаят, разбират и могат да предпазват децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането.

Това е втори кръг на програмата. Първите финансирани проекти се изпълняват втора година. С реализирането на програмата фондацията иска да подкрепи и стимулира развитието на модели и практики за овластяване на родители и общности; да поощри граждански организации да работят с деца и семейства за пълноценно участие и подкрепа извън рамките на социални услуги; да помогне за разпространяване на добрите практики и други.

Фондация „Лале“ ще подкрепи финансово и експертно изпълнението на проекти на граждански организации, пряко насочени към постигането на заявените цели. Те ще бъдат избрани на конкурсен принцип на два етапа – заявяване на интерес и представяне на пълно проектно предложение. Заявяването на интерес става с формуляр за концепция за проект в срок до 31 януари 2020 г. Концепцията се подава на електронна поща на ten.n1721682902oitad1721682902nuofp1721682902ilut@1721682902ofni1721682902. Конкретни въпроси могат да се отправят на същия електронен адрес.

Максималният размер на финансовата подкрепа за проект е до 66 000 лева за целия период на изпълнение на проекта. Продължителността на дейностите може да бъде между 30 и 36 месеца. Изисква се осигуряване на допълнителен принос в размер на най-малко 20% от общата стойност на проекта от други източници. Този принос може да бъде финансов или остойностен в услуги и материали, предоставени със съответен документ.

Представените концепции за проект ще бъдат разгледани от екип от независими консултанти до средата на февруари 2020 г. Избраните организации ще бъдат поканени да представят пълно проектно предложение до 20 март 2020 г. Одобрените проекти ще бъдат обявени до средата на април 2020 г.

Още информация има ТУК