Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени

17.10.2019 | Новини

Български фонд за жените (БФЖ) и фондация BCause ще финансират на проектен принцип организации, които подкрепят жени, жертви на насилие, като поддържат центрове за настаняване, предоставят юридически, психологически и социални консултации, както и хуманитарна и медицинска помощ. Допустими кандидати за финансова помощ са също организации, които работят за овластяване на жените и момичетата, за постигане на равнопоставеност на половете, за застъпничество за промяна на законодателството, свързано с преодоляване на насилието над жени, както и такива, които имат програми за превенция и/или за работа с извършители.

Организациите трябва да кандидатстват с проекти до 23:59 часа на 10 ноември 2019 г. (включително). Ще бъдат подкрепени множество видове дейности, свързани с директна работа с пострадали жени и извършители на насилие, застъпничество, информационни кампании, открити приемни и др.

Конкурсът е с общ бюджет от 40 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност до 5000 лева.

БФЖ и  BCause обединяват дарителски ресурси и експертиза за целта на настоящия конкурс в изпълнение на мисиите си – да работят за силен и устойчив нестопански сектор, както и за развитие на силно женско движение и на социална филантропия в България. Фондът е финансиран от Международния женски клуб, Зигрид Раузинг Тръст (Sigrid Rausing Trust), Банка ДСК и индивидуални дарители.

Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите ТУК.