Удължаваме срока за включване на учители в програмата „Научи се да даряваш” за учебната 2019/2020г.

07.05.2019 | Актуално, Новини

Поканата за включване в програмата „Научи се да даряваш” е към учители, за които креативният подход за преподаване е ценност, и които насърчават развиването на практически умения у своите ученици за пълноценно общуване и реализиране на значими практически проекти.

Скъпи учители, кандидатствайте до 17 май (петък) 2019 г.!

За учебната 2019/2020 година програмата ще избере 36 учители и техните класове. Предвидена е да се реализира в 30 седмици, по един час седмично (в час на класния или в друга форма по преценка на учителя).

Учителите, включени в програмата, ще преминат през двудневно обучение в периода 7-9 юни, 2019 (петък-неделя)  в София, ще имат ментори, както и възможност да работят с външни лектори – представители на български фондации и компании, които даряват и работят за социална промяна. Те ще получат достъп до адаптирани за целта на програмата учебни и методически материали и ще  споделят опита си от провеждането на уроците и практическата работа с децата.

Търсим учители, които са:

– активни и отворени да учат;
– мотивирани за нови предизвикателства в подходите за преподаване;
– класни ръководители на деца от 1 до 4-ти клас;
– активни, мотивирани учители, които работят с деца от 5 до 12 клас;
– с умения за работа с интернет;
– с базови технически умения;
– със знание, опит и интерес в теми като дарителство и доброволчество.

Търсим учители, които споделят, че дарителство и полагането на доброволен труд са механизми за постигане на положителна промяна на средата, в която живеем.

Търсим училища, които имат:

– поне 3 реализирани инициативи в последните 3 години в училище или извън него, и включват полагане на доброволен труд и/или организиране на дарителски кампании и акции;
– клубна дейност с хуманитарна насоченост (различни от спорт и изкуство);
– работещ екип и пълноценно взаимодействие между директор, учители и съветници;
– активно училищно настоятелство, което участва в живота на училището;
– изградени партньорства с местни организации, работещи по различни каузи;
– активни и мотивирани учители, отворени за предизвикателства иновативни методи и подходи в преподаването.

За да кандидатствате за учител в „Научи се да даряваш“, е необходимо да изпратите следните документи:

– Мотивационно писмо, в което да опишете опита си, защо искате да участвате в програмата, какво ще донесе тя лично на Вас, на децата, с които работите и училищната общност (молим, не забравяйте да оставите координатите си за връзка и да ни разкажете с кой клас работите);
– Декларация за подкрепа от директора;
– Декларация за подкрепа от психолога/педагогическия съветник на училището;

По желание, придружаващи снимки или материали по Ваша преценка, които показват опита в посочените сфери.

При избора на участници, ще вземем предвид следните неща:

– Опит на учителя и училището с работа по проекти, свързани с благотворителността;
– Готовност и желание на учителите да работят в екип и да споделят опита си от прилагането на програмата;
– Желанието и готовността на учителите да отделят време и пространство за програмата, да организират и подготвят уроците, както и да участват в проекти;
– Тъй като една голяма част от програмата е онлайн, са важни техническите и компютърни умения, които имат учителите;
– Готовността на учителите да въвлекат родителите и местната общност в работата по програмата;
– Убеждението на учителите, че допълнителната работа с децата по проекти ги обогатява и изгражда нови знания и умения в тях, които ще са им от полза в бъдеще и ще ги направи пълноценни граждани.

Кандидатствайте до 17 май (петък), 2019 г., като изпратите необходимите документи на имейл: gro.a1716704497iragl1716704497ubfd@1716704497nayri1716704497meh1716704497