Български фонд за жените разпределя 50 000 лв. за феминистки проекти

16.05.2019 | Календар, Новини

Организации, групи и активисти могат да кандидатстват с предложения до 23:59 часа на 9 юни 2019 г.

Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 50 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е 5000 лева, а срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 9 юни 2019 г. се изпращат  на ел. поща gro.n1719050423emowr1719050423ofdnu1719050423fgb@e1719050423ciffo1719050423 със заглавие (subject) на имейла: Конкурс за подкрепа на феминистки проекти – май 2019 г.

 Конкурсът се провежда в подкрепа на мисията на БФЖ за развитие на феминистко движение в страната чрез подкрепа на организации, групи и активисти, работещи за правата на жените. Конкурсът е част и от стратегическите дейности на БФЖ за адресиране на нуждите на различните групи жени и момичета, за постигане на равнопоставеност на половете и на общество без насилие, дискриминация и неравенства.

Конкурсът има седем тематични приоритета. Всяка организация може да кандидатства само по един от тях:

– насърчаване и подкрепа на лидерството на момичетата и младите жени (16-30 г.);

– повишаване на участието на жените в процесите на взимане на решения и в обществения живот;

– икономическа независимост на жените;

– сексуално-репродуктивни права и женско здраве;

– промяна на законодателство / местни политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете;

– създаване на комуникационни кампании, повишаващи чувствителността на обществото по темите феминизъм, пресеченост на социалните неравенства, равнопоставеност на половете, дискриминация, основана на пола;

– създаване на феминистко знание (knowledge production) – изследвания, статии, преводи на текстове, подкасти, образователни видеа и т.н.

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Участието на нерегистрирани групи/колективи е допустимо, само ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което и ще бъде сключен договор за финансиране.

Проектите ще бъдат оценявани от настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти. Резултатите ще бъдат обявени на 28 юни т.г.

Повече за конкурса можете да прочетете ТУК.