Конкурс за докторантска стипендия

03.10.2019 | Новини

Фондация „Карол Знание“ обяви тазгодишния си конкурс за докторантска стипендия в размер на 8000 лв. за годината. До 22 ноември 2019 г. могат да кандидатстват редовни докторанти, които не са последна година на обучението си и работят в някоя от областите: природни науки, инженерни науки, разработване на нови технологии и материали или изкуствен интелект.

Жури с представители на различни научни сфери ще оценява кандидатурите. Трима финалисти ще представят работата си през декември, след което ще бъде определен получателят на финансова подкрепа за 2020 г.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва на изявен докторант от 2012 година насам от името на финансова група Карол. След учредяването на фондация „Карол Знание“ стипендията се предоставя от името на фондацията.

Носител на стипендията за 2019 г. е инж. Галина Соколова – редовен докторант в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), катедра „Масивни конструкции“. От отличените млади учени досега най-много са докторантите на СУ „Св. Климент Охридски“ – трима. Двама са от УАСГ и по един от Техническия университет в София и Медицинския университет в София.

Още подробности и процедурата за кандидатстване вижте ТУК.