Внедряваме иновация за хора с интелектуални затруднения

28.10.2019 | Календар, Новини

Фондация „Светът на Мария“ представя добра практика от САЩ

На 30 октомври 2019 г. от 17 ч в клуб „Перото“ на НДК фондация „Светът на Мария“ ще представи иновативни методи за работа с хора с интелектуални затруднения. Те са заимствани от опита на американската организация YAI Network.

Целта е в България да бъде внедрена социална иновация, насочена към подкрепа за изграждане на умения за самостоятелен живот чрез адаптиране и прилагане на една от най-добрите световни обучителна програми за хора с интелектуални затруднения.

Фондация „Светът на Мария“ популяризира изготвената иновативна обучителна програма, за да подобри качеството на работата на подкрепящите специалисти в областта на социалните услуги и ресурсното подпомагане.

Проектът е финансиран в рамките на първото издание на програма „Социални иновации“ – част от дейността по споразумение за сътрудничество за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги между Столична община и гражданските организации.

YAI Network включва седем уважавани организации и агенции с нестопанска цел, работещи в областта на здравеопазването и социалните услуги в Ню Йорк, Ню Джърси и страни от целия свят. Те имат 4000 души персонал и повече от 20 000 потребители на услугите. YAI работи по повече от 450 програми, спечелили признание и отличия в целия свят.

Коктейлът след събитието ще бъде организиран и поднесен от Bon Appétit кетъринг от „Светът на Мария“ – социално предприятие, което осигурява обучение на млади хора с интелектуални затруднения.