Конкурсът Google.org Impact Challenge набира проекти

15.05.2019 | Новини

До 28 юни т.г. се приемат предложения от неправителствени организации, социални предприятия, академични и изследователски институции от цяла Европа.

Инициативата Google.org Impact Challenge ще подкрепи проекти, които да посрещнат предизвикателствата, свързани с омразата, екстремизма и безопасността на децата, както онлайн, така и офлайн. Финансирани ще бъдат проекти на общности, които предлагат нови образователни подходи, иновативни технологични решения и други оригинални идеи.

Предложения се приемат до 28 юни 2019 г. Кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляр на английски език. Минималната стойност на финансирането, за което може кандидатства една организация, е 50 000 евро.

Конкурсът е отворен за неправителствени организации, социални предприятия, академични и изследователски институции. Допустими са кандидати от цяла Европа.

Основните критерии, на които трябва да отговарят инициативите, са: въздействие, иновативност, реалистичност и възможност за мултиплициране.  Повече подробности вижте тук.

Жури ще определи кои са идеите с най-голям потенциал. Победителите ще бъдат обявени на специална церемония през декември 2019 г.

Google подкрепя български неправителствени организации, като предоставя през платформата TechSoup дарение на следните програми AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ като единствен партньор на TechSoup за България валидира всички кандидатстващи организации за програмите на Google, свързани с продуктите на Google.