Илияна Мосинова, председател на фондация „Евгений Мосинов“: Подпомагаме амбициозни и талантливи млади хора

01.09.2019 | Бюлетин

Всеки млад човек има нужда от подкрепа, за да развие заложбите си, убедени са във фондация „Евгений Мосинов“. Тя е учредена в началото на 2019 г. в памет на известния бургаски адвокат Евгений Мосинов, за да подпомага и стимулира талантливи студенти от Бургаския свободен университет за развитие в областта на правото. Създател и председател на организацията е Илияна Мосинова.

Г-жо Мосинова, защо решихте да създадете фондация „Евгений Мосинов“?

Фондация „Евгений Мосинов“ е създадена, за да продължи мисията на адвокат Евгений Мосинов след смъртта му и да пази неговата светла памет.

Във времето, в което живеем, все повече хора се нуждаят от помощ, малцина обаче я получават. Съпругът ми, чието име носи фондацията, защитаваше правата на хората до смъртта си. А и след нея помогна на двама души да водят пълноценен живот – дарихме органите му. Той обичаше да помага, макар и да не говореше за това. Държеше много и на образованието. Като преподавател в Бургаския свободен университет (БСУ) обучаваше студенти  в дисциплините „Обща теория на правото“, „Основи на правото“, „Търговско право“, „Юридически практикум“ . Беше секретар на редколегията, която отговаряше за издателската дейност на Юридическия факултет, в това число на Юридическия сборник, издание на Центъра по юридически науки към университета.

Кои са основните сфери, към които е насочена дейността на фондацията?

Организацията помага за предоставяне на висококачествено образование, повишаване на възможностите за професионална и личностна реализация в областта на правото. Ние подпомагаме и стимулираме талантливи студенти по право. Целим да насърчим техните усиля да се развиват в тази област, като подкрепяме участието им в научни изяви и обучителни семинари с представители на държавни и общински институции, на съдебните власти, с неправителствени организации, с представители на академични общности и др. в областта на правото.

Защо за Вас е важно да подпомагате развитието на студентите по право?

Всеки млад човек има нужда от подкрепа, за да развива и обогатява своите знания и заложби. Съпругът ми беше преподавател в Центъра по юридически науки и Центъра по икономически науки към Бургаския свободен университет от самото им създаване. Като главен асистент в БСУ обучаваше студенти, осъзнавайки, че има все по-голяма нужда от добре подготвени кадри в тази област. Смятам, че по този начин продължавам неговото дело.

Как избирате конкретните каузи и инициативи, които подкрепяте?

По-скоро каузите намират нас. Още при създаването на фондация „Евгений Мосинов“ бяхме потърсени и помолени да вземем участие в деветото поред Междууниверситетско състезание по решаване на казуси в БСУ. Участваха студенти от София, Русе, Варна и др. Най-талантливите си тръгнаха с предметни награди.

Фондацията подаде ръка и на студент от друго бургаско висше училище, като покри семестриалната му такса. Това беше първият ни стипендиант.

Неотдавна организирахте събитие, свързано с киберсигурността. Какво предстои до края на тази година?

Имаме голямо желание да се включим в годишните награди за подпомагане на студенти юристи, които организира Висшият адвокатски съвет. Заявили сме желанието си пред съвета и очакваме отговор.

През декември ще организираме благотворителна вечер с цел да съберем средства за учредяване на стипендии за изявени студенти от БСУ. Със събраните средства се надяваме да подпомогнем също отборите на Юридическия факултет на БСУ за участие в национални състезания, както и да подкрепим организирането на такива надпревари.

Защо фондация „Евгений Мосинов“ реши да се присъедини към Български дарителски форум?

Когато хора или организации гледат в една посока, имат сходни цели и работят, за да ги постигнат, най-малкото, което биха могли да направят, е да се обединят в полза на общото благо. Убедени сме, че бихме могли да бъдем полезни и добри партньори в различни каузи или начинания в сферата, в която насочваме нашите усилия.

Фондация „Евгений Мосинов“ е съвсем млада. В каква посока виждате развитието й през следващите години?

Наш приоритет са образованието и развитието на млади, амбициозни и талантливи хора. Нашите усилия ще бъдат насочени именно към подпомагането на такива студенти.