Фондация „Еврика“ отпуска 11 поименни стипендии

05.09.2019 | Новини

Редовни студенти в 10 области в български университети могат да кандидатстват до 15 октомври 2019 г.

За седемнадесета поредна година фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават  именни стипендии в размер на 2300 лева годишно в 10 области:

** Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

** Математика на името на акад. Никола Обрешков;

** Физика на името на акад. Георги Наджаков;

** Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

** Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

** Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

** Инженерни науки в областта на  електрониката,  автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

** Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

** Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

** Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За първа година ще бъде определен и носител на специална стипендия от специалност „Българска филология“ на името на акад. Александър Теодоров – Балан.

Право на кандидатстване за именните стипендии на фондация „ЕВРИКА“ имат български студенти в български университети в изброените области, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години не по-малък от мн. добър (5,00) и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2019\2020 година.

Кандидатурите трябва да се подадат или изпратят по пощата във фондация „Еврика“ (1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2) до 15.10.2019 г.  Всички условия и изискваните документи мога да се видят на официалния сайт на фондация „Еврика“.