Търсят се най-добрите доброволчески инициативи

22.10.2019 | Календар, Новини

За девета поредна година фондация „Лале“ и Национален алианс за работа с доброволци обявяват конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България. Той е отворен за граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността, броя и характеристиките на участниците, значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците, финансовата ефективност.
Организации и лица могат да номинират инициативи, които познават, като попълнят онлайн формуляр за представяне до 31 октомври 2019 г. Най-добрите инициативи на тази година ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.