DAFNE призовава за по-малко бариери пред благотворителността в Европа

02.04.2019 | Новини

В „Манифест за филантропията – за по-добра Европа” Европейската мрежа на дарителските организации DAFNE призовава политиците в ЕС да работят за единен пазар на филантропията в съюза. Той трябва да включва по-добро признаване на дарителството в законодателството на ЕС, както и на национално ниво, да подкрепя трансграничната филантропия и да намалява бариерите пред благотворителността, за да увеличи ефекта от частните дарения в обществена полза.

Институционалната филантропия в Европа включва повече от 147 000 донори и фондации с общи годишни дарения в размер на близо 60 милиарда евро. Освен финансиране и инвестиции, тези организации имат изключителна експертиза, задълбочени познания и отлични мрежи от съмишленици в своите сфери на дейност, които при наличието на подходящи рамкови условия биха могли сериозно да се активизират, смятат в DAFNE.

Дарителството има нужда от политика и правила, които да му позволят да отприщи пълния си потенциал. Вместо това регулациите и политическият климат все повече затрудняват дейността на гражданското общество и филантропите, се казва в манифеста.  Дарителите не могат да се възползват от пълната свобода на единния пазар в ЕС, когато става въпрос за признаване на правен субект, промяна на седалище, трансгранични сливания, свободно движение на средства за благотворителност между границите, недискриминиращи данъчни правила или липса на разумни регулации срещу изпирането на пари в ЕС.

DAFNE дава конкретни препоръки за признание към дарителите и взаимодействие с тях, за насърчаване на трансграничната филантропия, за улесняване и защита на благотворителността, както и за съфинансиране и съинвестиране заедно с донорите за общото благо и развитие на гражданското общество.

Текста на целия документ можете да прочетете тук.