Граждански организации са против данъчните облекчения за дарения към НЗОК

25.03.2019 | Новини, Становища

Премахването на Обществения съвет към фонда за лечение на деца е отстъпление от постигнатата ефективна форма на сътрудничество между граждани и институции.

Намаляването на 50% от данъчната основа за дарение към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще доведе до порочни практики и скрита форма на корупция, без да подобри достъпа на деца до лечение. В това са убедени Български дарителски форум (БДФ), „Спаси, дари на…“, Български хелзинкски комитет (БХК) и Националната мрежа за децата (НМД), част от които имаха свои представители в досегашния Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД). Четирите граждански организации се обърнаха към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев с призив да стане инициатор за отпадане на данъчните облекчения за дарения към НЗОК.

Петдесетпроцентовата отстъпка съществуваше досега за дарения към ЦФЛД, защото неговият бюджет се формираше не само от държавната хазна, но и от постъпления от фирми и отделни хора. Тези пари идваха от държавата и от обществото и се управляваха на същия принцип – чрез Обществен съвет с участието на лекари, граждани и медии.

След преминаването на ЦФЛД към НЗОК обаче Общественият съвет отпадна, а данъчното облекчение необосновано премина автоматично към НЗОК без механизъм, който да гарантира, че евентуалните дарения наистина ще отиват за лечение на деца.

В становище до здравния министър четирите граждански организации като цяло одобряват проекта за наредба за медицинските и други услуги, която регламентира процедурите за подкрепа за лечение в България и в чужбина и на практика заменя  досегашния ЦФЛД. Според представителите на неправителствения сектор обаче премахването на Обществения съвет и заместването му със специализирани комисии е отстъпление от постигнатото ефективно сътрудничество между граждани и институции.

БДФ, „Спаси, дари на…“, БХК и НМД предлагат някои допълнения към конкретни текстове на подготвяната наредба. Целта е да се намали възможността за различни тълкувания на нормативния акт, както и да се предотвратят възможни проблеми при подкрепата за лечение в чужбина и осигуряването на медицински изделия, които не могат да се намерят в България.

Целия текст на становището можете да видите в приложения документ.