Известни творци станаха посланици на „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“

19.03.2019 | Новини

Диригентът Максим Ешкенази, писателят Захари Карабашлиев и актьорът Александър Алексиев станаха посланици на националната кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА. С кратки видеопослания те призоваха всички да се включат в инициативата, като между 22 до 31 март тази година дарят за някоя от 115-те каузи, обявени в онлайн платформата bulgariadariava.bg.

Всеки от тримата творци вече избра своята кауза. Алек Алексиев ще подкрепи проекта „Дари усмивка“ на фондация „Сийдър“, който набира средства за дофинансиране на комплексна терапия и 24-часова грижа, материали и медикаменти за децата с тежки увреждания в един от центровете за настаняване от семеен тип на фондацията в Казанлък. Актьорът е гостувал лично в този център. Видеото показва как заедно със своите домакини той монтира къщички за птици и приготвя сандвичи. „Тези деца ни напомнят, че когато даваме, всъщност получаваме“, казва Александър Алексиев.

Захари Карабашлиев също ще помогне на деца със специални потребности. Той ще дари за „Центъра за семейно-медиирана интервенция“, създаден през миналата година от фондация „Карин дом“. Центърът осигурява подкрепа за 20 семейства с деца от 2 до 7 години, при които има изоставане в една или повече области на развитието (физическа, социална, емоционална и познавателна); с нарушения от аутистичния спектър, както и деца с детска церебрална парализа и други сходни неврологични състояния.

Максим Ешкенази остава верен на музиката и избира проекта на фондация „Танцово изкуство Илиев“, наречен „Don’t worry, Be Gypsy: Чрез силата на образованието и изкуството – ЗА повишено самочувствие в малцинствените групи и СРЕЩУ етническите предразсъдъци в обществото“. Каузата обединява усилията на учители и артисти, които ще преподават съвременни музикални инструменти и танц на деца основно от ромски произход в общообразователните училища. Целият преподавателски и творчески екип, както и участващите деца, ще бъдат със смесен етнически произход. Те заедно ще създадат танцово-музикален спектакъл – иновативна продукция, съчетаваща традиционен ромски и български фолклор с най-новите постижения в съвременните сценични жанрове.

Популярните посланици на кампанията БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА предизвикват други известни личности да се включат в инициативата. В своето видеопослание Захари Карабашлиев се обърна с покана към режисьора Явор Гърдев, а Максим Ешкенази – към певицата Михаела Филева.

Освен тях желание да подкрепят БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА са заявили също телевизионните водещи Лора Крумова и Евелина Павлова, тенисистката Сесил Каратанчева, журналистката Мария Касимова-Моасе.

Националната кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА е идея на 12 граждански организации, които се обединиха, за да насърчат дарителството в нашата страна. Инициативата има за цел да ангажира широк кръг от хора с дарение към общественозначими каузи в рамките на конкретен период от годината – 22-31 март 2019 г.

Освен да популяризира филантропията, кампанията иска да помогне на каузи от всички краища на България да достигнат до повече хора и да намерят поддръжници. Първото издание на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА представя 115 проекта на утвърдени граждански организации от цялата страна в най-различни сфери на обществения живот: човешки права, образование и таланти, природа и околна среда, социална подкрепа и здравеопазване, култура и изкуство, спорт, подкрепа на възрастни хора или на деца и младежи в риск. Всеки може да се запознае с тях в интернет платформата на кампанията, да избере най-близката до сърцето си кауза и да дари за нея, колкото реши. Възможни са различни дарителски механизми – банкови дарения, чрез DMS, ePay, PayPal, Platformata.bg и други.

В БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА участват с проекти нестопански организации, читалища, училищни настоятелства. Освен че събират средства за своите каузи, те се ангажират да работят при пълна прозрачност и отчетност за изразходваните пари и постигнатите с тяхна помощ резултати.

Кампанията ще се провежда всяка година. Целта е с всяко следващо издание тя да привлича нови последователи, да достига до все повече хора и да помага на нови каузи да намират подкрепа.