Национална дарителска кампания от 22 до 31 март

06.03.2019 | Новини, Събития

115 каузи на граждански организации от цялата страна набират средства в първото издание на инициативата „България дарява“.

„Оцеляваме чрез това, което получаваме, но истински живеем според това, което даваме.“ Дванадесет граждански организации, които споделят тази максима на британския политик Уинстън Чърчил, обединиха усилията си за насърчаване на дарителството в нашата страна. Те са инициатори на националната кампания „България дарява“, която се организира за първи път тази пролет. Инициативата има за цел да ангажира широк кръг от хора с дарение към обществено значими каузи в рамките на конкретен период от годината – 22-31 март 2019 г.

Освен да популяризира филантропията, кампанията иска да помогне на каузи от всички краища на България да достигнат до повече хора и да намерят поддръжници. Първото издание на „България дарява“ представя 115 проекта на граждански организации от цялата страна в най-различни сфери на обществения живот: човешки права, образование и таланти, природа и околна среда, социална подкрепа и здравеопазване, култура и изкуство, спорт, подкрепа на възрастни хора или деца и младежи в риск. Всеки може да се запознае с тях в интернет платформата на кампанията, да избере най-близката до сърцето си кауза и да дари за нея, колкото реши.

В „България дарява“ участват нестопански организации, читалища, училищни настоятелства. Освен че събират средства за своите каузи, те се ангажират да работят при пълна прозрачност и отчетност за изразходваните пари и постигнатите с тяхна помощ резултати.

Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем. Когато даряваш, ставаш част от общност, която обединява твоите усилия и усилията на твоите съмишленици и умножава многократно ползата от действията ти, убедени са инициаторите на „България дарява“.

Участието в кампанията е важно и поради още една причина: то подкрепя неправителствените организации – основния инструмент за пряко въздействие на гражданите при взимането на решения, които ги засягат.

Зад инициативата „България дарява“ застават:

Сдружение „Български дарителски форум“

Фондация „Български център за нестопанско право“

Фондация „Български фонд за жените“

Фондация „Бикоуз: в помощ на благотворителността“

Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“

Сдружение „Национална мрежа за децата“

Сдружение „Център за приобщаващо образование“

Фондация „Международна наградата на херцога на Единбург-България“

Фондация „Заслушай се“

Фондация „Светът на Мария“

WWF България

УНИЦЕФ