БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА от 22 до 31 март

15.03.2019 | Бюлетин

„Оцеляваме чрез това, което получаваме, но истински живеем според това, което даваме.“

Дванадесет граждански организации, които споделят тази максима на британския политик Уинстън Чърчил, се обединиха, за да насърчат дарителството в нашата страна. Те са инициатори на националната кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА, която се организира за първи път тази пролет. Инициативата има за цел да ангажира широк кръг от хора с дарение към общественозначими каузи в рамките на конкретен период от годината – 22-31 март 2019 г.

Освен да популяризира филантропията, кампанията иска да помогне на каузи от всички краища на България да достигнат до повече хора и да намерят поддръжници. Първото издание на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА представя 115 проекта на граждански организации от цялата страна в най-различни сфери на обществения живот: човешки права, образование и таланти, природа и околна среда, социална подкрепа и здравеопазване, култура и изкуство, спорт, подкрепа на възрастни хора или на деца и младежи в риск. Всеки може да се запознае с тях в интернет платформата на кампанията, да избере най-близката до сърцето си кауза и да дари за нея, колкото реши. Възможни са различни дарителски механизми – банкови дарения, чрез DMS, ePay, PayPal, Platformata.bg и други.

В БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА участват с проекти нестопански организации, читалища, училищни настоятелства. Освен че събират средства за своите каузи, те се ангажират да работят при пълна прозрачност и отчетност за изразходваните пари и постигнатите с тяхна помощ резултати.

Кампанията ще се провежда всяка година. Целта е с всяко следващо издание тя да привлича нови последователи, да достига до все повече хора и да помага на нови каузи да намират подкрепа.

Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем. Когато даряваш, ставаш част от общност, която обединява твоите усилия и усилията на твоите съмишленици и умножава многократно ползата от действията ти, убедени са инициаторите на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА.

Те вярват също, че демократичността и просперитетът на едно общество са гарантирани от силата и устойчивостта на гражданския сектор в него. Кампанията подкрепя неправителствените организации като основен инструмент за пряко въздействие на гражданите при взимането на решения, които ги засягат. Прозрачността на онлайн платформата, критериите за включване на организации и каузи, както и условието за отчетност на набраните средства от инициативата ще повишат доверието към гражданските формирования. БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА ще помогне и за повишаване на уменията на организациите в представянето на техните каузи и набирането на средства.