Да отгледаш Родител

15.03.2019 | Бюлетин

Наръчник за бащи и майки на фондация „Благотворител“

Защо днес е толкова трудно да изградим и запазим здраво семейство? Откъде знаем как да бъдем родители? Защо любовта невинаги е толкова хубава, колкото във филмите? Какви бедствия се случват, когато детето стане център на света? Спазваме ли правилата, които изискваме да спазват децата ни?

От отговорите на тези въпроси до голяма степен зависи собственото ни израстване като партньори и родители. Ето защо фондация „Благотворител“ ще ни помогне да ги намерим, като ги събере в книгата „Как да отгледаш Родител“. За целта са необходими 8500 лв., които организацията се надява да събере чрез националната дарителска кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА от 22 до 31 март т.г.

В края на 2018 г. „Благотворител” издаде „Уроци за сърцето” – наръчници за учители на деца в предучилищна и в начална училищна възраст. Тези книги насочват педагозите как да подкрепят децата, за да развиват добродетелите на характера си и да постигнат емоционална зрялост, и как да създават творческа учебна среда, основана на разбирателство и сътрудничество. Деветгодишният опит на фондацията обаче показва, че е жизнено важно образованието на сърцето да влезе не само в програмата на българското училище, но и в дневния ред на семейството.

Така се ражда идеята за книгата „Как да отгледаш Родител“. Тя е плод на множество откровени разговори с бащи и майки за трудностите, въпросите, вината и безпомощността, които те понякога изпитват, грижейки се за децата си. Наръчникът е резултат на осъзнаването за огромното въздействие на влошеното общуване и конфликтните взаимоотношения в семейството върху емоционалното развитие на децата.

„Искаме да поканим читателя да разбере повече за това как родителите формират възрастните, в които ще се превърнат децата им, и как са се превърнали в бащите и майките, които са днес. Искаме да подкрепим родителите да разберат по-задълбочено случващото се в тях самите, за да работят активно за трансформация на чертите, убежденията и чувствата, които им пречат да приемат себе си и да общуват пълноценно със семействата си“, обяснява Станислава Рашева от „Благотворител“. Тя е доволна, че експертите на „Благотворител“ вече са успели да помогнат на родители да разчупят много теми-табу, свързани например с ревността, родителската вина, сексуалните взаимоотношения, и да изградят здрава самооценка и пълноценни връзки с близките си.

Във фондацията гледат на децата, които днес са на 5, 7 или 10 г., като на потенциални родители, партньори, ръководители, професионалисти или най-общо като на хора, търсещи щастието си като възрастни. Затова искат да насърчат техните майки и бaщи да се погрижат за тях именно в тези техни роли, докато са все още малки.

Наръчникът ще бъде подходящ за всеки, който вече е родител, предстои му да бъде такъв, работи със семейства, деца и юноши или просто иска да разбере как човек се превръща в този, който е, благодарение на родителите си. Освен поглед над тези процеси, книгата ще съдържа упражнения, насоки и практики, с които отделни хора и цели семейства могат да изградят пълноценни модели на общуване и да променят нагласи и черти, които им пречат да направят това.

В „Благотворител“ очакват „Как да отгледаш Родител“ да привлече по-сериозно обществено внимание към темите за личностната трансформация, емоционалната зрялост, семейните модели на развитие и създаването на здрави взаимоотношения в контекста на рядко обсъждани аспекти на родителската роля. С книгата фондацията иска да повдигне темата за собственото ни несъвършенство и това на близките ни хора и да помогне на читателите да усвоят умения за личностна и семейна промяна, да развият съчувствие, търпение и благосклонност към дългия и често нелек път до нея.

„Вярваме, че каузата ни ще окаже ценна подкрепа за родители и семейства във време, когато става все по-трудно да изградим и запазим здрави взаимоотношения, да помогнем на децата си да бъдат нравствено и емоционално устойчиви и да бъдем трайно удовлетворени и щастливи. Вярваме, че когато родители и учители обединят усилията си във възпитанието на децата, тяхното благоденствие като възрастни е постижимо“, обобщава Станислава Рашева.


Повече за каузата на фондация „Благотворител“ в сайта на БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА

Други възможни начини за подкрепа:

>>> чрез он-лайн дарение или SMS na 17 777: DMS RODITEL

>>> чрез он-лайн дарение през сайта dobrodeteli.bg на фондация „Благотворител“