Фондациите са най-големите дарители в България

01.10.2019 | Анализи, Новини

Общо 100 млн. лв. са дарени в страната през 2018 г., показва годишното проучване на Български дарителски форум

С 54,8 млн. лв. или 55% от общите дарени средства фондациите са най-големите дарители в България и през 2018 г. Тази тенденция е стабилна през последните пет години. Доста по-назад са компаниите с 36,6 млн. лв., инвестирани в общественозначими каузи. Малко над 8,3 млн. лв. са дарили през миналата година физически лица.

Това показва годишният анализ на Български дарителски форум (БДФ) – мрежата на големите корпоративни и неправителствени донори в нашата страна. Той се основава на данни от Националната агенция за приходите и проучване на “Алфа Рисърч” по поръчка на БДФ. Документът отразява и резултатите от допитване сред общността на дарителите в страната.

Общо 100 140 819 лв. са дарените средства в България през 2018 г. Тази сума е с 1,25 млн. лв. по-малка от даренията през 2017 г.

Леко увеличение на вложенията в общественополезни инициативи – с 1 млн. лв., се регистрира единствено при фондациите. Четирипроцентен спад се наблюдава в обема предоставени средства от бизнеса, въпреки запазения брой дарители.

И неправителствените организации, и компаниите по традиция инвестират най-много в образование и наука – съответно 22% и 24% от направените от тях дарения. Важни за фондациите са също екологията, социалната сфера, културата и изкуството, човешките права. При бизнеса социалните каузи се нареждат на второ място, приоритетни са също околната среда и подкрепата за местните общности.

През миналата година индивидуалните дарители са отделили със 7% по-малко пари за различни каузи. На този фон прави впечатление увеличението на персоналните дарения за инициативи, свързани с утвърждаване на човешки права. Традиционно най-много дарения от физически лица събират здравните и социалните каузи, както и пострадалите при бедствия и аварии.

Поради своята независимост и възможността за своевременно и гъвкаво вземане на решения фондациите-донори работят по най-належащите обществени проблеми и играят важна роля като двигател на иновациите и защитата на човешките права. Извън публичните финансиращи механизми те остават основен финансов източник за гражданските организации и неформалните местни групи, които повишават качеството на живот в населените места и застъпват интересите на различни уязвими групи.

Фондация „Америка за България“ продължава да е най-големият дарител в страната с 33 663 345 лв. през 2018 г. Паралелно с това през миналата година се наблюдава плавно оттегляне на финансиращите международни фондации от България.

Ръстът от 12% на корпоративните дарения през 2017 г. и добрите икономически показатели за страната през последните две години не доведоха до очакваното увеличение на обема дарени средства от бизнеса през 2018 г. Напротив – наблюдава се лек спад от 4%, вероятно заради прогнозите за наближаваща рецесия. През миналата година корпоративните дарения запазиха своя „предпазлив“ характер – компаниите продължиха да подкрепят каузи, които не предизвикват обществен спор за смисъла им, запазени са дългосрочните партньорства с неправителствени организации.

Проучванията и анализите на БДФ в последните години показват непроменено положително отношение на българите към дарителството, но и леко отстъпление в неговата практическа реализация. Национално представителното проучване за последната година регистрира спад в дарителската активност на българските граждани в няколко посоки:

** намалява броят на индивидуалните дарители на пари, нараства делът на дарявалите вещи, стоки или труд;

** остава силно ограничен делът на деклариралите финансовите си дарения с цел ползване на данъчни облекчения;

** продължава практиката да се дарява инцидентно, като реакция на вече възникнали проблеми.

Сред най-често ползваните начини за даряване се открояват даренията в кутия, закупуването на стоки, чрез които се набират средства за определена кауза, полагането на доброволен труд. SMS даренията все още са много популярни, но вече трета поредна година регистрират съществен спад в предпочитанията. Като основни проблеми при извършването на дарения хората открояват липсата на информация какво се случва с набраните средства и помощи.

Целия анализ можете да прочетете ТУК.

Български дарителски форум обявява резултатите от годишния си анализ на дарителството в България на 1 октомври – Европейския ден на фондациите и дарителите. На Стария континент активно работят над 147 000 фондации, които влагат милиони в общественополезни каузи всяка година.