Конкурс за съфинансиране на извънкласна дейност

06.12.2019 | Календар, Новини

Училища могат да кандидатстват с до три проекта до 10 януари 2020 г.

Американска фондация за България обявява конкурс за проекти за финансиране на извънкласна дейност в математическите и природоматематическите гимназии. Целта е да се стимулират учителите там към по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина чрез повече индивидуални занимания с учениците с изявени интереси в изброените области.

Всяко училище може да подаде не повече от три проекта, всеки от които трябва да бъде по различен предмет. Най-добрите проекти ще получат до 1000 лв.

Кандидатства се с обосновка, цели и задачи на проекта, подробна план-сметка с описание на други източници на финансиране, подробна програма по часове на извънкласната школа и писма за подкрепа. Документите се изпращат до 10 януари 2020 г. на имейл адрес: gro.a1709539302iragl1709539302ubfa@1709539302eciff1709539302o1709539302.

Най-големи шансове за успех имат проектите с осигурено съфинансиране от други източници и проектите на гимназии с успехи от състезания и олимпиади.