Слава Иванова: Каузата на дарителството се отстоява със споделени усилия

22.12.2019 | Бюлетин

Изпълнителният директор на Национален дарителски фонд „13 века България“ представя дейността на новия наблюдател в Български дарителски форум

– Дейността на Национален дарителски фонд „13 века България“ се регламентира със специален закон. Това по-скоро помага на Вашата работа или по-скоро Ви ограничава?

Фактът, че НДФ „13 века България“ е създаден със специален закон, го прави различен от много други организации с нестопанска цел, които развиват дейността си в сферата на дарителството. От учредяването си през 1981 г. до днес, независимо от всички негови трансформации, обусловени от сложните промени в общественото развитие, фондът продължава да бъде изпълнител на държавната политика по отношение на спомоществователството. Наличието на Закон за НДФ предопределя както неговия статут, така и особеното му място в системата на държавните организации. Всяка правна норма дава и възможности, но има и своите рестриктивни функции. За разлика от търговските дружества, фондът не може да генерира печалба и работи единствено и само в обществена полза. Законът за фонда е разписан по начин, който ни осигурява необходимия гъвкав, но и устойчив режим на работа. 

– Ситуацията с дарителството в България през 1981 г., когато е създаден фондът, а и през 2001 г., когато е приет законът за фонда, е била съвсем различна от сегашната. Днес средата на полето на филантропията е много по-силно конкурентна. Как се промени НДФ „13 века България“ през всичките тези години?

През 1981 г. фондът е организацията, която разгръща своята мащабна дейност във всички сфери на дарителството както в България, така и зад граница. През 2001 г. ситуацията е вече променена. НДФ съсредоточава своите дарителски кампании в страната. До голяма степен дейността му зад граница се свързва по-скоро с проекти в сферата на културата и културното наследство. Днес осъзнаваме ясно, че не сме сами в полето на филантропията и че единствено чрез обединяване на усилията, професионалните умения и познания на всички, които работят в тази област, ще сме в състояние да отговорим на новите предизвикателства и обществени потребности.

– Кои са знаковите проекти на фонда в последните години?

През 2019 г. НДФ „13 века България“ насочи своята програма в подкрепа на най-младите и тяхното образование чрез изкуство. През април обявихме сесия за финансово подпомагане на проекти на тема „Детски работилници за изкуства“, интересът към която беше много голям. Постъпиха 93 проекта. От тях бяха одобрени 13 на обща стойност 29 хил. лв. Сред спечелилите организации бяха читалища, училища, детски школи от различни райони на страната. Реализацията на проектите даде възможност на младите участници да развият своя талант, да придобият нови знания и умения в изкуството. 

По повод 30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето от Общото събрание на ООН фондът съвместно с УНИЦЕФ – България, инициира Национален младежки конкурс за дигитални рисунки на тема „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“.  Участваха възпитаници на осем училища по визуални изкуства от цялата страна. Основната идея бе младите таланти да изразят в своите творби съпричастността си към съдбата на децата с увреждания и желанието си чрез изкуството да помогнат за тяхната интеграция и осигуряването на равни възможности за по-добро бъдеще на всички. На 20 ноември 2019 г. под патронажа на министъра на културата НДФ „13 века България“ откри изложба с отличените в конкурса рисунки и награди победителите.

Тази година традиционната Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“  получи Елена Алексиева за романа „Свети Вълк“. С Националната литературна награда „Рашко Сугарев“ за най-добър публикуван къс разказ от автори до 35 години бе отличен Ангел Иванов за разказа „Добрият християнин“. 

С цел подпомагане на българоезичните медии зад граница, които съхраняват и популяризират българската култура и дух, НДФ „13 века България“ ежегодно присъжда Награда за принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“. Носителят на наградата за 2019 г. е „BG VOICE“ в Чикаго, САЩ. 

Продължаваме издаването и на монографичната поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“ за творчеството на най-ярките представители на българското визуално изкуство на ХХ в. През 2019 г. излезе от печат 31-та книга, посветена на Лика Янко.

С подкрепата на фонда бе отпечатан двутомникът „Розата на Балканите. Кратка българска история“ от чл. кор. проф. дин Иван Илчев. 

Международният младежки арт фестивал „Река на толерантността“, който представя разнообразни по своя формат и характер творчески инициативи с участието на млади и креативни хора – представители на различни етнически и религиозни групи, е знаков проект за НДФ „13 века България“. В неговите рамки художници, фотографи и оператори от различни държави творят заедно и дават израз на своите виждания с универсалния език на изкуството. Във фестивала участват изтъкнати преподаватели от висши художествени учебни заведения в България и балканските страни, които посредством неформално образование предават на по-младите си колеги своите професионални умения,  знания и опит. 

Четвъртото издание на фестивала предстои през есента на 2020 г. отново в регионалния център на НДФ „Сарафска къща“ в Самоков. Участниците ще имат възможност да се запознаят с богатото културно-историческо наследство на България, с местните обичаи, традиции и занаяти – израз на вековното съвместно съжителство на хора от различни етноси и религии. Наша цел е това издание на фестивала да получи патронажа на ЮНЕСКО, а най-стойностните творби на участниците в него да покажем в изложба в централната сграда на ЮНЕСКО в Париж.

Друг наш важен и единствен по рода си в България проект за представяне на художественото ни наследство е мултимедийната изложба „Светлина и дух“, посветена на Владимир Димитров – Майстора. През  2018 г. по покана на посланик Деяна Костадинова – постоянен представител на България в Международните организации на ООН в Женева, тя е представена и в Двореца на нациите – седалище на Организацията на обединените нации в Женева.

– Неотдавна фондът учреди Национална награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в сферата на съвременното изкуство и наука. Защо насочихте вниманието си точно към тази група хора?

Пиететът към образованието на младите хора е едно от онези национални достойнства, които заслужават да бъдат адмирирани, подпомагани и развивани. Днес, когато образователната ни система не бележи най-високите си постижения, България най-вече има нужда от добри професионалисти във всички сфери на обществения живот. За да могат да осъществят своите идеи и способности, талантите, освен от поле за реализация, имат нужда и от подкрепа, за да продължат по пътя, който са избрали.

Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в сферата на съвременното изкуство и наука е най-новият наш проект. Тя има за цел да стимулира развитието на творци и учени на възраст до 35 години с иновативни постижения в областта на изкуството и науката, като подпомага  следдипломната им квалификация. НДФ „13 века България“ ще организира и дарителска кампания за набиране на средства под мотото „ПОДКРЕПИ ТАЛАНТА — ДАРИ“ за индивидуалното финансово подпомагане на следдипломната специализация на шестима номинирани от журито участници в конкурса. Чрез тази инициатива ще подкрепим талантливи млади хора, които са започнали своята реализация и имат доказани академични постижения. Те ще имат възможност да участват в международния образователен обмен и ще продължат професионалното си развитие.

– Какъв е потенциалът фондът да привлече нови дарители? Откъде могат да дойдат те?

През 2020 г. фондът организира проекти, които са насочени към българските общности в чужбина. Намерението ни е да отворим дейността си към тях и да се опитаме да възвърнем престижа, позициите и контактите си с дарители извън страната.

– Какво дава на фонда статутът на официални отношения с ЮНЕСКО?

Този статут е много важен за нас по няколко причини. Първо, защото ЮНЕСКО дефинира актуалните насоки и роля на науката, културата и образованието в световен мащаб. НДФ „13 века България“ изцяло споделя мисията и визията на ЮНЕСКО за развитие в тези сфери и определя своите цели в синхрон с тях. Второ, защото статутът дава възможности за взаимодействие със сродни организации на международно ниво. И не на последно място, взаимоотношенията ни с ЮНЕСКО са оценка за постигнатото от фонда дотук, утвърждаване на името и значението на организацията ни, но и отворена врата за реализация на нови наши идеи и проекти.

– Неотдавна НДФ „13 века България“ пожела да се включи в мрежата на големите дарители в България – Български дарителски форум. Какво очаквате от участието си като наблюдател във форума? 

Вече заявих убеждението си, че днес каузата на дарителството може да бъде отстоявана и популяризирана много по-активно и по-ефективно, ако усилията, компетентността, познанията и уменията, както и съвременните практики в дарителството са споделени. Като наблюдател в Български дарителски форум НДФ „13 века България“ ще има възможността да работи за различни спомоществователни инициативи съвместно със сродни организации, да търси съдействие при тяхното осъществяване, както и да бъде в непосредствен контакт с компаниите, които могат да бъдат негови партньори.

Визитка

Слава Иванова е завършила „Изкуствознание“ в Националната художествена академия в София. Работи в сферата на българската скулптура на ХХ в. Специализира „Мениджмънт на музеи и галерии“ в Лондон по линия на Британски съвет. От 1990 г. работи като уредник и главен уредник в Националната галерия. От 2009 до 2018 г. е неин директор. През 2018 г. с Постановление на Министерски съвет е назначена за изпълнителен директор на Национален дарителски фонд „13 века България“. Кавалер е на Ордена за изкуство и литература на Министерство на културата и комуникациите на Република Франция.