Отворен е седмият конкурс за Младежки банки

15.08.2019 | Календар, Новини

До 1 октомври 2019 г. граждански организации, работещи в младежката сфера, или неформални младежки групи могат да кандидатстват за създаване на Младежка банка в своя град. Младежките банки са екипи от млади хора, които набират средства от дарители и с тях финансират идеи на свои връстници.

Програма „Младежка банка“ допринася не само за превръщането на училището, квартала, общността и града в по-добро място за младите хора, но и създава следващото поколение активни граждани. Младежите в екипа на банката развиват важни умения за привличане на съмишленици, за набиране и разпределяне на средства, комуникационни умения, както и опит в мониторинга и оценката на финансираните идеи. От друга страна, работата на Младежката банка стимулира младежката общност не само да предлага решения за справяне с различни проблеми на местно ниво, но и да се ангажира с тяхното разрешаване.

Програмата предоставя финансиране за организационно развитие и обучения, възможности за обмяна на опит и добри практики в мрежата Младежки банки в България, месечна онлайн подкрепа за развитие на Младежката банка.

Кандидатите в конкурса трябва да изпратят попълнен формуляр за кандидатстване, бюджет и декларация за обработка на личните данни на електронен адрес: gb.ig1709147246rf@sr1709147246uknok1709147246. Документите за кандидатстване можете да изтеглите ТУК. Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2019 г. включително.

Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата започна у нас през 2012 г., а до сега ФРГИ е обучила повече от 350 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Те са привлекли повече от 600 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки.

На национално ниво Младежките банки са събрали над 270 хил. лв. С всички
тях младежите са подкрепили близо 180 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки, са достигнали до повече от 500 хил. младежи от цялата страна.