Има опасност прилагането на закона „Пеевски“ да лиши медиите от приходи чрез масови дарителски механизми

20.03.2019 | Новини, Становища

Мрежата на големите дарители в България предлага допълнителен текст в проекта на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията за финансиране на медийните доставчици.

В сегашния си вид образецът на декларация за източниците на финансиране по Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги заплашва да лиши медиите от приходи чрез масови дарителски механизми. По този повод Български дарителски форум изпрати аргументирано становище до министъра на културата Боил Банов, който отговаря за прилагането на новия нормативен акт, по-известен като закона „Пеевски“.

Проектът на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по споменатия закон изисква медиите да декларират не само сумата на всяко постъпило финансиране, но и неговия конкретен източник. През последните 12 години обаче в България и света активно и ефективно работят системи и платформи, чрез които се набират средства едновременно от много хора, без да бъде възможно тяхното точно идентифициране. Такива са например DMS, Платформата БГ, Global giving, E-pay, pay pal, виртуални пос терминали. Освен това все по-масово се използват дарителски кутии и благотворителни събития (концерти, вечери, представления, томболи).

Медиите, които набират средства от свои съмишленици през изброените механизми, нямат обективна възможност да изпълнят сегашното изискване за пълнота на декларираната информация. Освен това подобно изискване рискува да лиши дарителите от лесни начини за даряване, чрез които те биха искали да подкрепят медийни доставчици. Тези пречки ще повлияят негативно върху дарителството в България изобщо, се казва в становището на БДФ.

Тази специфика беше отчетена в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари и този тип механизми бяха изключени от обхвата на задължителната проверка от организациите, получаващи дарения. Същият принцип би трябвало да се приложи и в наредбата по закона „Пеевски“, смята БДФ.

Ето защо мрежата на големите дарители в България предлага в наредбата да се добави текст, който позволява медиите да декларират като източник на средствата, получени чрез масови дарителски механизми, не име, а конкретния начин, по който са събрани парите.

Цялото становище на БДФ можете да прочетете в приложения файл.