Младежи между 13 до 25 години могат да изпращат снимки и есета за конкурса „Заедно срещу антициганизма в България“

08.02.2018 | Календар, Новини

ФРГИ търси младежката гледна точка за противодействие на aнтициганизма

Конкурсът се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в рамките на проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“. Проектът има за цел да повиши чувствителността към проявите на дискриминация срещу ромите и се реализира в партньорство с Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“.

Есета и снимки се приемат на електронен адрес: – gro.g1716454204b-fic1716454204w@sru1716454204knok1716454204 в срок до 31 март 2018 г.

Получените материали ще се оценяват в две възрастови групи от 13 до 19 години и от 19 до 25 години от петчленно жури. Кандидатите могат да участват с до три материала в категориите: снимка и есе. Един кандидат може да участва с творби и в двете категории, при условие, че броят на изпратените творби в двете категории не надвишава 3. Пълните изисквания към материалите вижте в указанията за кандидатстване.

Победителите от двете възрастови групи и категории ще бъдат обявени на специално събитие през април 2018 г. в град София. Победителите в категория снимка ще получат предметна награда – фотоапарат, а победители в категория есе – таблет.

Най-добрите снимки ще бъдат събрани в пътуваща изложба, която ще гостува в 17 различни български града. А най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайта на проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“:antigypsyism.frgi.bg

Проектът „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“ е съ-финансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство, гражданство“.