ПРОЕКТ „ВАРНА В КАДРИ И РИМИ“ С НОМИНАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ

16.07.2018 | Новини

Проект „Варна в кадри и рими“ получи номинация за социална иновация от Обществен дарителски фонд за Варна. Проектът е един от деветте инициативи на неправителствени организации от Варна, които се реализират с финансовата подкрепа на Фонда в периода 2017-2018 г. В края на годината Общественият фонд ще присъди награди на номинираните проекти в три категории – социална иновация, доброволчество и обединяване на общности.

Проект“ Варна в кадри и рими“ се реализира от Сдружение „Женска либерална мрежа“. В рамките на проекта беше разработен иновативен модул за хора с умствени увреждания, включващ адаптирана методика за развиване на основни умения в сферата на комуникацията, себеизразяването, повишаване на самооценката и интегрирането в общността. Новият модул беше успешно реализиран с участието на 20 младежи с умствени увреждания в поредица от творчески работилници. Иновативният образователен ресурс „Фотография и психология“ ще бъде предоставен в помощ на работата на психолози и социални работници, работещи в дневните центрове за  хора с умствени увреждания във Варна и в страната.

Проекта завърши с конкурс под надслов: „Живеем в свят, в който не е сигурно кои са различните, но е сигурно, че всеки от нас е уникален по своему.“ В конкурса взеха участие 40 лица с увреждания, които имат способности и потенциал в сферата на фотографията и творческото писане от цялата страна. Инициативата завърши с пътуваща изложба от 60 фотографии и издаване на „Алманах на творческото вдъхновение“.

По време на пътуващата изложба, проект „Варна в кадри и рими“ не само популяризира своя успех и значимост, но се превърна и в част от други национални инициативи, свързани с живота на хората в неравностойно положение.