Тръстът за социална алтернатива провежда конкурс за застъпнически инициативи в полза на ранното детско развитие

12.04.2018 | Новини

Тръстът кани неправителствени организации в обществена полза да представят концепции за застъпнически инициативи, чиято цел е да подобрят достъпа до образователни и/или здравни услуги за ранно детско развитие чрез преодоляване на финансови, нормативни и административни бариери.

Проектните концепции могат да бъдат подавани самостоятелно и в партньорство. Подават се онлайн чрез попълване на формуляр, достъпен тук: https://www.surveymonkey.com/r/ravno_nachalo

Крайният срок е до 29 април 2018 г., 17:00 часа местно време.

Насоки и документи за кандидатстване.