TELUS International в България ще финансира нови 7 проекта на неправителствени организации

24.10.2018 | Новини

На последното си за 2018 година заседание Общественият борд на TELUS International в България реши да подкрепи нови 7 проекта на неправителствени организации.

До момента по трите отворени покани към организации в обществена полза от цялата страна за бяха получени 277 проекта. Сред кандидатите бяха организации от столицата, големи областни градове като Пловдив, Варна, Бургас, но и от малки селища като Трън, Вършец, с. Труд и др. Всички те предложиха интересни решения за справяне с конкретни проблеми в областите образование, здравеопазване и околна среда.

Общественият борд подкрепя иновативни идеи, насочени към устойчива и дългосрочна промяна в обществото. На базата на този критерий той избра проекти на седем неправителствени организации, за които ще бъдат отпуснати общо 31 000 лева. Сред подкрепените проекти са тези на фондациите “Бализ” – Плевен, „Карин дом“ – Варна, „Синергия“ – София, „Здраве без граници“ – София.

Всички организации фокусират вниманието си върху местните общности, групите в неравностойно положение, насърчаването на толерантността в обществото и на критичното мислене сред младежите.

Следващата отворена покана за кандидатстване ще бъде обявена в началото на следващата година.

За Обществения борд на TELUS International Europe

В България Общественият борд е основан през 2015 г. Негов председател е Левон Хампарцумян, а сред членовете му са Красимира Величкова – директор на Български дарителски форум, Силва Зурлева – член на УС на Нова телевизия, Магдалена Малеева – основател на gorichka.bg, Елвин Гури – изпълнителен директор на River Stixx Capital, Нели Радева – основател и председател на фондация I can too и представители на висшия мениджмънт на TELUS International Europe. Общественият борд в България е петнадесетият борд на компанията в света.

За повече информация, моля посетете сайта на компанията.