Фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи

01.02.2018 | Календар, Новини

През следващите две години фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. Проектът SEEDplus се финансира от програма „Еразъм за млади предприемачи“ на Европейската комисия.

Пенка Цветкова от фондация Бикоуз ще бъде говорител на събитието по случай официалното откриване на A.L.E.C.O. – първата българска програма на Европейския съюз за предприемачески умения и едностранен обмен на млади предприемачи от ЕС.

Тя ще представи програма Еразъм за млади предприемачи и опита на Фондация BCause в предоставянето на консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. От началото на 2017 година BCause e българският партньор в проекта SEEDplus, който се осъществява от консорциум от девет организации.

A.L.E.C.O (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities) е
първата българска програма на Европейския съюз за предприемачески умения и
едностранен обмен на млади предприемачи от ЕС. Инициативата бе стартирана
от евродепутата Андрей Новаков през 2016 година под формата на финансиран от Европейската комисия пилотен проект на стойност 750,000 евро.