Шанс за невидимите супер-майки: програма на Български фонд за жените и Сосиете Женерал Експресбанк

16.04.2018 | Новини

Новата програма на Български фонд за жените, в партньорство със Сосиете Женерал Експресбанк „Шанс за невидимите супер-майки“ е в подкрепа на жени, които отглеждат сами децата си.

Целта на програмата е да предостави финансова и психологическа подкрепа на жени, които имат мотивация да учат и надграждат уменията си, за да добият нужната професионална квалификация и така подобрят качеството на живот за себе си и децата, за които се грижат.

Подробна информация за програмата ще намерите на сайта на Български фонд за жените.