Стартира програма „Роботика за България“ – ФРГИ търси мотивирани учители!

20.09.2018 | Календар, Новини

Програмата „Роботика за България“ е насочена към учители, които са мотивирани да изградят отбор по роботика в училището, където преподават.

Програмата подпомага учителите като осигурява специализирано обучение, онлайн подкрепа, оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул – Mindstorm educations 45544 и състезателно поле. Програмата има за цел по забавен и интерактивен начин да насърчи интереса на учениците към науката и технологиите и да им се даде възможност да работят в екип като истински изследователи.

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Задължително е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища. Повече подробности в указанията за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване  е 1 октомври 2018 г. Повече подробности тук.

Програма „Роботика за България“ стартира през 2015 г. като от тогава подкрепя създаването и развитието на 50 менторски екипа на отбори по роботика в цялата страна. В резултат – над 100 учители са развили уменията си като ментори на отбор по роботика, чрез които е стимулиран интереса към науката и технологиите на повече от 700 ученици от пети до десети клас.

Разделени в училищни отбори по роботика, учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии. В рамките на инициативата учениците разработват научно-изследователски проекти, свързани с опазване на околната среда. Добавена стойност на инициативата са придобитите у децата умения за работа в екип. Инициативата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване.

Програма „Роботика за България“ е създадена по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.