Предимно слънчево, понякога с облаци и превалявания

26.01.2018 | Новини

Или каква е прогнозата за дарителството през 2018 г. според дарителските асоциации в Европа

Слънчево или поне в очакване на слънце, спокойно, ветровито, облачно, по-рядко – буря. Така с намигване членовете на DAFNE дадоха своите прогнози за близкото бъдеще на филантропията или какво ще бъде през 2018 г. дарителското поле в различните страни в Европа.

За първи път София беше домакин на годишната среща DAFNE – мрежата на европейските дарители и фондации (обединява дарителски асоциации от 25 европейски държави). По покана на Българския дарителски форум в страната ни гостуваха 30 експерти от 24 европейски страни, които обсъждаха важни за дарителството аспекти:  законодателство, насърчаващо дарителите, засилване на прозрачността в работата на сектора като предпоставка за доверие от страна на обществото, заздравяване на връзката на дарителите с институциите, създаване на нови платформи и механизми за даряване,  мотивиране на дарителските асоциации и техните членове за по-активно публично присъствие и др. Те бяха повече или по-малко оптимисти в зависимост от ситуацията в страната, от която идват.

Възможността за добро сътрудничество между институциите и дарителите беше ключова тема за повечето участници . Тя се оказва важна, не защото фондациите и дарителите са настроени конформистки, а защото опитът на някои страни, в които държавната администрация засилва рестрикциите срещу донорите и не гледа на тях като надеждни партньори (Полша, Унгария, Турция), реално затруднява тяхната работа, отнема независимостта им, намалява възможностите за ползата и въздействието от дейността в подкрепа на обществото, засилва негативните обществени настроения към тях.

И обратното – страни, в които дарителите срещат държавна подкрепа и разбиране, отбелязват редица интересни постижения – във Великобритания, например има вече министерство на доброволчеството (засега без бюджет, но със заложени политики и мерки). Външното министерство в Германия създава платформа „Отворен диалог“ и в много тясно сътрудничество с фондациите планират действия за подобряване на редица обществени сфери. В Португалия също институциите организират форуми за дисксусии с дарители в опит за синхронизиране на политики. Все повече се говори за единен пазар за филантропия и за възможностите (при подходящо европейско законодателство) за трансгранично дарителство при по-опростени процедури за международно сътрудничество.

Сериозно внимание участниците обърнаха на законодателството, свързано с мерките за борба с тероризма и мерките срещу изпирането на пари, в частта която касае фондациите. Дарителските асоциации не поставят под съмнение необходимостта от адекватни и дисциплиниращи мерки в тази посока. Експертното становище, зад което застават е, че макар категорично необходими, често тези мерки водят до необосновани и без оценка на реалния риск рестрикции за гражданския сектор като цяло. Всичко това на практика съществено затруднява работа на повече от 140 000 европейски дарителски организации, които за последната година са инвестирали в различни сфери на обществения живот около 60 млрд. евро и които често намират истински иновативни решения и модели за развитие, които после предоставят на държавата за интегриране и изпълнение като част от общи политики.

Силата на мрежата е в споделянето на информация и оказване на подкрепа за организациите, членуващите в нея. Очакванията на всички участници за предстоящата 2018 година са свързани именно с готовността за публично говорене и заявяване на споделена позиция по теми, които засягат основни демократични ценности и излизат извън границите на държавите, в които те са застрашени.