Граждански организации предлагат корекции в прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари

19.11.2018 | Новини, Становища

Десет неправителствени организации предлагат промени в публикувания за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Документът регулира процедурите и мерките, които задължените лица, в т.ч. юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) следва да разработят, за да могат да идентифицират и оценят риска за пране на пари от страна на потенциални партньори и/или клиенти.

В общо становище до премиера Бойко Борисов представителите на гражданския сектор подкрепят разграничаването на ЮЛНЦ от останалите задължени субекти по закона срещу изпирането на пари с оглед на спецификата на дейността им. Предложеният проект на правилник обаче не взима предвид съществуващите механизми за дарение, смятат десетте организации. Например не се изисква проверка на дарителите, когато даренията се събират чрез кутии за дарения или по банков път. Извън обхвата на това изключение обаче остават сходни механизми като постъпленията от благотворителни събития.

Освен това, според подписалите становището, в правилника има недостатъчно ясни текстове, както и задължения, които ще доведат до допълнителна административна тежест за ЮЛНЦ и невъзможност за осъществяване на мерките по закона.

Цялото становище можете да видите в приложения файл.