„Общественият борд ни дава увереност, че имаме доверени партньори при вземането на решения кои инициативи да бъдат финансирани, според устойчивостта и прозрачността им“

27.09.2018 | Бюлетин

Интервю със Захарина Вецева, директор Комуникации и Корпоративна социална отговорност на TELUS International

Решенията на компанията, свързани с подкрепа на общественозначими социални теми, се взимат от Обществени бордове, учредени във всяка локация, в която компанията оперира. Всяка година Общественият борд на TELUS International разпределя сумата от $100 000 между социалнозначими проекти, решаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектите са оценявани и финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

 

Защо решихте да структурирате Обществен борд и социалната ангажираност на TELUS International да бъде част именно от неговата дейност?

Като глобална компания TELUS International приема изключително сериозно задачата да допринася към благополучието на обществото и да насърчава служителите си също да припознават тази ценност. Вярваме, че това е наша отговорност, защото сме най-големият работодател в България в аутсорсинг сектора и по този начин даваме добър пример и на други компании. Общественият борд ни помага да провеждаме по-ефективно и успешно благотворителната си дейност. Обществените личности, които членуват в него, имат значителен опит в сферата на филантропията и биват избирани спрямо ясно регламентирани критерии. Това ни дава увереност, че имаме доверени партньори при вземането на решения кои инициативи да бъдат финансирани според устойчивостта и прозрачността им. Процесът бива улеснен административно и оперативно от наличността на отделна структура на Обществен борд.

Известно е, че във всички страни, където компанията оперира, има подобни Обществени бордове – как структурата е адаптирана за нашата страна?

Общественият борд в България е петнадесетият по ред Борд за цял свят, а TELUS е първата канадска компания, която прилага подобна дарителска стратегия, което е голяма чест и отговорност за нас. Това, което адаптира структурата на Борда към спецификите на нашата страна, е подборът на членове, които имат дългогодишен дарителски опит в различни сфери – неправителствения сектор, бизнеса, индустрията. Те имат пряк контакт с актуалните обществени проблеми и поведението на широката публика спрямо различни социалнозначими теми. Отлично познават полезните практики и стратегии от дарителска дейност, които имат потенциала да се развият успешно на местна почва, тъй като са се справили с подобни предизвикателства в собствения си професионален опит.

Какъв тип експертност изисквате от членовете на Борда?

Основното изискване относно експертността на членовете е тя да е разностранна. Това ни дава възможност за получаване на различни перспективи, които да формират обективен и цялостен поглед върху актуалните обществени проблеми. Членовете на Борда имат дългогодишен международен опит в изграждането на стратегии за организационно развитие, набиране на средства за дарителски кампании, създаване на информираност в обществото от различни сектори и са се доказали като видни лидери в сферата, в която работят. Освен това Общественият борд избира своите членове на всеки 3 години, за да гарантира безпристрастността и прозрачността на процедурата по разпределяне на грантове.

Как оперира Бордът – как взема решения, как общува с подкрепените организации, колко често се събира, кой и как помогна в създаване на правилата, по които работи?

Общественият борд се събира на заседания три пъти годишно. Тогава се разглеждат проектите на кандидатстващите организации и се взема решение кои предложения да бъдат финансирани в зависимост от устойчивостта и иновативността им. Стремим се да подкрепяме проекти с разнородна насоченост в сферите на образованието, здравеопазването и опазването на околната среда, които да предлагат креативни и устойчиви във времето решения, с конкретни индикатори за успех и визия за развитие и подобрение в бъдещето. Общуването с подкрепените организации става посредством екип „Корпоративна Социална Отговорност“ на TELUS International, който е основната връзка между неправителствения сектор и Обществения борд. В създаването на правилата, по които работим, вземат участие както членовете на борда, така и представители на ръководството на TELUS International. Те ги усъвършенстват спрямо опита от другите локации на компанията, където оперират Обществени бордове, и ги адаптират към потребностите на нашето общество.

Какви предимства дава корпоративната фондация при реализирането на общественозначими проекти? 

Оперирането на корпоративна фондация улеснява реализирането на общественозначими проекти, защото представлява отделна структура, чиято цялостна дейност може да се осъществява независимо от тази на самата компания. Също така данъчното третиране  на дарителската дейност се улеснява, а извършването на социални услуги и документалното им оформяне става по-ефективно. Това играе важна роля при успешното функциониране на фондацията.