Конкурс на фондация „Благотворител“ за безплатна професионална и кандидатстудентска подготовка на 10 младежи

12.02.2018 | Новини

Какви курсове може да изберете?
– езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, шивашки, хотелиерски, строителни, козметични, електромонтьорски, пътностроителни, за масаж, озеленяване и др.

Допустимата цена на курс, която бихме заплатили, е 500 лв.

Кой може да кандидатства?
– лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства младежи от 17 до 20 г., мотивирани да се развиват.

Как да кандидатствате?

Първи етап: до 28.02.2018 г. – изпратете на gro.l1718665964etiro1718665964vtoga1718665964lb@ec1718665964iffo1718665964 или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4 следните документи:
– автобиография и декларация за защита на личните данни;
– мотивационно писмо за избора на предпочитаното обучение.
Резултатите ще обявим на 02.03.2018 г.

Втори етап: до 09.03.2018 г.  ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 13.03.2018 г. на www.blagotvoritel.org.

 За въпроси и информация: 0885 414 038, gro.l1718665964etiro1718665964vtoga1718665964lb@ec1718665964iffo1718665964