III обучение на участниците в БАКБ Предизвикателство

02.02.2018 | Календар, Новини

Програмата БАКБ Предизвикателство е създадена от Център „Ринкър“ към Фондация BCause в партньорство с Българо-американска кредитна банка.

Предназначена е за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите – със социален или екологичен ефект.

Подкрепя стопански инициативи, изградени върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие.