Дарители в България: нови практики, основни играчи, тенденции

14.02.2018 | Актуално, Календар, Новини, Събития

Обучение за нови членове на екипите на фондации и компании „Oриентирам ли се в полето на филантропията?“

Дата: 28 февруари 2018 г.
Продължителност: от 9.30 до 16.30 часа

Кратко описание:
Обучението е подходящо за служители на компании и фондации, на които предстои или наскоро са привлечени към екип, който ръководи и изпълнява дарителска/социалноотговорна програма или инициатива (мениджъри/сътрудници/асистенти в отдели CSR, PR, Corporate Communications).

Основната му цел е да даде ориентири за развитието на полето на корпоративното дарителство и гражданския сектор в България.
По време на обучението ще бъдат представени основните характеристики на съществуващите корпоративни програми за подкрепа, грантови програми на фондации и сфери на даряване в България, както и основната законодателна рамка. Специален фокус ще бъде отделен на механизмите за подкрепа от страна на компании – корпоративни фондации, фондове, програми, корпоративно доброволчество.
Ще бъдат дискутирани въпросите защо фондациите даряват, защо компаниите инвестират в обществото, как се дарява, на кого и каква разлика правят тези инвестиции, а също и защо е важно да измерваме ефекта от нашите дарителски инвестиции.
Ще бъдат представени добри практики от съседни и по-далечни страни, както и тенденции и перспективи за развитие на средата в България.

Водещ: Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум
Очаквани ползи за участниците:
■ Познават в детайли дарителски механизми, приложими в България;
■ Имат по-добро базисно познаване на неправителствения сектор в България;
■ Имат систематизирана информация за законодателната рамка за дарителство;
■ Интерпретират свободно обща информация, свързана с дарителски практики;
■ Разполагат с конкретни идеи за структуриране и планиране на дарителски програми и/или инициативи;
■ Познават програми на фондации и компании.

Такса участие:
■ За компании и организации – членове на БДФ: 65 лв./участник
■ За компании и организации извън мрежата на БДФ: 200 лв./участник

Максимален брой участници: 15 човека

При желание за участие, моля попълнете он-лайн формата на адрес: https://goo.gl/forms/BoAOVM63Rz3Zu9ay1 не по-късно от 21 февруари 2018 г.!

Ако имате въпроси, очакваме да се свържете с нас!