226 000 лева в подкрепа на 22 проекта бяха събрани от деветата благотворителна инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”

16.02.2018 | Новини

За 9 години кампанията е подкрепила 233 проекта с над 2.7 млн. лева

226 152 лева бяха събрани по време на деветата кампания за Корпоративна Социална Отговорност на Райфайзенбанк  – “Избери, за да помогнеш” 2017 г.

Най-активно бе подкрепена сфера Здравеопазване в помощ на недоносените деца, децата с множество увреждания и сърдечно-съдови заболявания.  Сумите са набрани от служителите на Групата Райфайзен и от самата банка.

Каузите са подпомогнати и със средства от външни дарители, които постъпват директно по сметките на организациите или чрез  дарителски  SMS-и, както и чрез онлайн платформата за дарения на инициативата izberi.rbb.bg.

“Нашите служители отново подкрепиха социално-значими каузи за цялото общество. Тяхната ангажираност освен с лични средства, така и с доброволен труд, показва за пореден път отговорното им отношение към най-нуждаещите се деца и възрастни, към културата и образованието, към опазването на околната среда. За 9-те години, през които инициативата се провежда, сме финансирали осъществяването на 233 проекта, с над 2.7 млн.лв“, коментира Оливър Рьогл, Председател на УС на Райфайзенбанк.

В деветата дарителска инициатива “Избери, за да помогнеш” участие взеха 1597 служители на Групата Райфайзен в България. Заедно с подкрепата, която банката добавя към всяко дарение на свой служител, общата сума за тазгодишната кампания, дарена от банката и нейните служители, възлезе на 205 010 лв.

“Избери, за да помогнеш” 2017 се проведе в периода  ноември 2017 г. – януари 2018 г. и включи 22 проекта, предварително оценени от външни експерти за устойчивост. Най-много средства (42 815 лв) събра проектът на болница Щейново – „Нов Старт Живот“, който бе подкрепен от 315 служители, следван от проекта на фондация bCause – „Лечение и терапия на деца с множество увреждания“ (26 622 лв.) и от проекта на Администрация на Президента – „Българската Коледа“ (23 162 лв).

Сайтът на инициативата izberi.rbb.bg остава активен и на него ще се публикуват отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.