Церемония за връчване на Годишния знак за дарителство от работното място “Отговорна компания – отговорни служители“

07.02.2018 | Календар, Новини

Годишния знак за дарителство от работното място “Отговорна компания – отговорни служители“ е ежегодно отличие за компаниите, насърчаващи ангажирането на служителите към обществено значими каузи, като част от политиката на компаниите за корпоративна социална отговорност. Церемонията по връчването ще се проведе на 7 февруари 2018 г.

Отличието има четири степени – знак, бронзов, сребърен и златен, а класирането зависи от механизмите, с които компанията развива програмите си за регулярно дарителство, възможностите, които дава за доброволчески труд, както и процента служители, участващи в инициативата. Връчва се и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Как се присъжда отличието

Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като % от общия брой служители), от механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време.

Решението се взима въз основа на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни въпросници.