Европейският парламент прие резолюция за създаването на финансов инструмент в подкрепа на организациите на гражданското общество

20.04.2018 | Актуално, Новини, Становища

На 19 април 2018 г. в Брюксел Европейският парламент (ЕП) гласува и прие резолюция за създаването на специален финансов инструмент, който предоставя целенасочена финансова подкрепа за неправителствени организации, активни на местно и национално ниво.

Това е решаваща инициатива във време, когато новите и стари държави-членки на ЕС се сблъскват с инвазията на нарастващите националистически и популистки настроения и имат все по-оскъден достъп до нужните за тяхната дейност ресурси. Поради това е още по-силна нуждата от насърчаване и опазване на общи и утвърдени европейски ценности като демокрацията, върховенството на закона и спазване на основните човешки права. В този смисъл създаването и гласуването на Инструмента е ясен и положителен сигнал, че институции на ЕС са решени да подкрепят организации и инициативи, които споделят и утвърждават основните общи европейски ценности.

Дни преди гласуването на проекторезолюцията в Брюксел, БДФ изпрати индивидуални писма до български евродепутати от Европарламента с настояване при предстоящото гласуване на проекта, предложен от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), той да бъде подкрепен. Аргументирани искания за подкрепа бяха изпратени и към останалите евродепутати от името на различните дарителски асоциации – членове на DAFNE – Мрежата на европейските дарители и фондации и EFC – Европейския център на фондациите.

В качеството си на общност на дарителските организации в страната ни, неразделна част от обществения сектор, Форумът подкрепя инициативата ЕС да се ангажира с конкретни действия, насочени както към популяризиране на ценностите, изграждащи гражданското общество, така и към създаване на по-гъвкави финансови механизми, които да допринесат за неговото развитие на местно и национално равнище. Това е и в съответствие с резолюцията на Европейския парламент относно следващата Многогодишна финансова рамка (MFF) след 2020 година, която препоръчва „създаването на вътрешен Европейски фонд за демокрация за засилена подкрепа на гражданското общество и неправителствените организации, които работят в областта на демокрацията и правата на човека“.

БДФ изказва специални благодарности на българските евродепутати, подкрепили документа при гласуването: Неджми Али, ДПС; Филиз Ююсменова, ДПС; Илхан Кючюк, ДПС; Искра Михайлова, ДПС; Асим Адемов, ГЕРБ; Андрей ковачев, ГЕРБ; Светослав МАлинов, ДСБ; Андрей НОваков, ГЕРБ; Владимир Уручев; Момчил Неков, БСП; Георги Пирински, БСП.

Експерти от различни европейски страни препоръчват Инструментът за европейските ценности да бъде управляван от независими от отделните правителства НПО, а бенефициентите да бъдат основно работещи граждански организации в различните страни.