Дарителски бюлетин # 25, юли 2018 г.

01.07.2018 | Бюлетин

Този брой на дарителския бюлетин на БДФ сме посветили на темата за корпоративното доброволчество.
Според работна дефиниция, заложена в Стандартите за дарителски практики на БДФ, това е “полагане на доброволен труд за обществено значими каузи в работно време от служители на една компания, с подкрепата на работодателя – аспект от стратегическите цели за развитие на компанията и политиката й за социална отговорност“.

Доброволческият труд в една компания безспорно е ресурс, който бизнесът все повече разпознава като значим – за сплотяването на екипа, за удовлетвореността на служителите, формира по-осъзнато чувство на принадлежност, прави от компанията по-отговорен и етичен работодател.

Постарахме се, обаче, в този брой да потърсим и някои тънкости – в  структуриране на процеса по въвличане на служителите в доброволчески акции, в реализирането на интересни корпоративни програми, свързани с работата на доброволците, в търсене на пресечната точка между политиката на компанията и удовлетвореността на служителите.

Благодарности на Диляна Стоянова, УниКредит Булбанк, Елица Георгиева, Лидл – България, екипа „Корпоративни комуникации и маркетинг” на Пощенска банка, реализирал програмата „Герои в Зелено” – всички те споделиха точно такива детайли от вътрешните процеси при оформяне и структуриране на корпоративни доброволчески програми.

Благодарим и на Минчо Бенов и Деница Илиева от Хабитат България – организация с богат опит в използването на доброволци при реализирането на различни свои проекти, които разказаха как задържат и мотивират служители на компании да доброволстват именно за каузата на Хабитат. Организацията се присъедини към БДФ през месец ноември 2017 г. и с представянето й поставяме начало на нова рубрика в бюлетина – новоприсъединили се фондации и компании към мрежата на БДФ с повече детайли за тяхната мисия и дейност.

На финала – представяме накратко и интересни доброволчески практики от живота на чужди компании като Salesforce и Novo Nordisk.

Приятно четене!


Диляна Стояновамениджър „Спонсорства и събития“ в УниКредит Булбанк

Как ангажирате служителите на банката да се въвличат в доброволчески дейности?

Ангажирането на служителите на УниКредит Булбанк става лесно, ако колегите припознаят каузата. Често има дискусии за това каква кауза да подкрепим, защото е свързано с личното усещане на всеки. Доброволчестовото е особен вид дейност, при която даряваш време, умения, емоции, а това са безценни неща и хората са внимателни с какво се обвързват.

Aко доброволческото събитие изисква участие на по-голям брой хора, обикновено се обявява във вътрешния бюлетин или с постери в сградите на банката, като се приканват служителите, които имат интерес, да се регистрират. Важно е да знаем предварително броя хора, които биха участвали, за да разпределим работата, материалите и другите логистични детайли. Случва се и колегите да се самоорганизират и на малки групи или самостоятелно да дарят труд или умения.

Как избирате каузите, които им предлагате?

Установили сме, че колегите имат предпочитания към екологични и социални каузи. Опитваме се веднъж в годината да организираме общ доброволчески ден за 150-200 души и техните семейства: залесяване на паркове, почистване на замърсени зони сред природата, боядисване на съоръжения.

Колегите самостоятелно се ангажират с традиционните ни благотворителни базари, на които се продават ръчноизработени от тях предмети. В тези случаи най-често средствата и трудът са насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение. Това, за което сме много внимателни, е коя организация подкрепяме. Дори и каузата да е завладяваща, ако не сме сигурни в добросъвестността на организацията, която я осъществява, се въздържаме да участваме. За избора на кауза разчитаме на познаването на средата и на съвет от партньори, на които вярваме, в това число Български дарителски форум.

Имате ли човек или отдел, който структурира процеса?

Отделът при нас, който отговаря за управлението на Националната доброволческа програма на УниКредит Булбанк, е отдел „Връзки с обществеността и комуникации“, но практически всеки е свободен да предлага и участва в инициативи, които припознава, включително и да убеждава колегите да се включват. Миналата година, например, колегите от отдел Човешки ресурси решиха да съчетаят традиционните си годишни инициативи в цялата страна с включване на 900 колеги в подкрепа на 12 каузи.

Изненадата за нас беше, че структурирането на такава програма е доста сложна работа, тъй като това не е бизнес процес със съответните „собственици“, разпределение на задължения и отчетност, а е свързано с емоции, ангажираност на служителите извън работно време на различни локации. Все още търсим най-правилния начин за проследяване на тази инициатива.

Измервате ли след това ефекта от този положен труд (за каузата, за самите доброволци) и мислите ли, че това е нужно?

Първият измерител, разбира се, е удовлетвореността на колегите, които са подкрепили някоя кауза: имаме колеги, които са традиционно много активни и почти винаги се включват. Но освен тях се увеличава и броят на доброволците, които искат да участват в различни инициативи.

За базарите измерител е броят на хората, които изработват декорация или лакомство за благотворителната продажба, както и средствата, които се събират: сумите могат да стигнат до 15 000 лв. само за няколко часа. Добре би било да се измерва ефектът, но за нас това не е основното в доброволческите инициативи. Много по-важно е осъзнаването на служителите на УниКредит, че имат директен принос към подобряваме на средата на живот и че имат подкрепа на компанията да развиват доброволческа дейност.

Насърчавате ли и как служителите ви да подкрепят избраните каузи по-дългосрочно, с различни средства?

Не полагаме фокусирани усилия към една кауза – по-скоро се стремим към диверсификация. Имаме колеги, които са установили по-дългосрочни отношения с някоя организация, но повечето нямат нищо против да се включват в различни инициативи. Това, което е по-важно за нас, е да се развива и насърчава доброволческия дух в компанията.


Елица Георгиева, ръководител „Корпоративни комуникации“, Лидл България: 

Над 2 000 служители на Лидл България оцениха проектите в „Ти и Lidl за по-добър живот“

Програмата се реализира за втора поредна година и част от процеса по оценяването на дошлите проекти е свързан с участието на служители на компанията като доброволци. Как именно те са въвлечени в „Ти и Lidl за по-добър живот“?

За нас беше особено важно да въвлечем служителите в „Ти и Lidl за по-добър живот“. Това е нашата най-голяма социално отговорна инициатива и много искахме те да имат принос в нея. В първото издание всички наши служители бяха активно въвлечени в избора на проектите, които да бъдат финансирани.

След първите два етапа на подбор – оценка на техническата обезпеченост и документация и оценка от експертно жури, всички наши служители в цялата страна оцениха селектираните проекти. Важен фактор тук беше регионалното разпределение. Нашите колеги трябваше да оценяват проекти, които се отнасят за техния регион. Вярваме, че по този начин успяхме много по-силно да ги ангажираме – първо, защото всеки един от тях най-добре познава своя регион и знае от какво има нужда, и второ, защото когато видиш идея, която ще помогне на теб и хората около теб да живеят по-добре, мотивацията и ангажираността ти са много по-истински и сърдечни.

Как стигнахте до идеята служителите да бъдат въвлечени в програмата точно по този начин?

Много внимателно обмисляхме начина, по който да ангажираме нашите служители. Ние имаме служители в централата, магазините и в складовите ни бази. Всички те имат различна работна динамика и натовареност, които нямаше как да не вземем предвид. Затова предизвикателството пред нас беше да ги въвлечем по начин, който няма да попречи на работата им и няма да се превърне в допълнителна тежест за тях. Ето защо ги включихме едва в последния етап от оценяването на проектите – те трябваше да се запознаят с всеки един проект и да го оценят по няколко критерия – дали решава важен местен проблем и дали според тях ще подобри качеството на живот на общността, в която живеят. Щастливи сме, че над 2 000 служители от общо 2 100 към онзи момент участваха в оценяването. Това беше знак за нас, че сме намерили вярната формула и че когато става въпрос за стойностни и обществено значими идеи, нашите колеги се чувстват наистина ангажирани.

Какво споделят те след приключване на този етап от проекта? Чувстват ли се въвлечени по друг начин в реализирането на програмата?

И до днес продължават да проявяват интерес към развитието на избраните проекти и какво се случва с тяхната реализация. За това безспорно допринесе именно регионалното разпределение, за което споменах по-горе – когато си бил част – дори и по косвен път – от осъществяването на дадена идея, нетърпението ти да я видиш реализирана на практика е още по-голямо. Винаги когато си дал от себе си, се вълнуваш да разбереш какво се е случило след това и как твоите усилия и енергия са допринесли за нещо по-добро.

Лидл България постави началото на „Tи и Lidl за по-добър живот“ през 2017 г. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората в различни региони в страната, като има за цел да подкрепя социално значими проекти в следните 4 области: образование, околна среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот. На регионален принцип служители на компанията (независимо от журито) също разглеждат и оценяват проектите, дошли от техните региони.

Партньори на програмата са фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.


Екип Корпоративни комуникации и маркетинг на Пощенска банка:

„Герои в зелено“ – вътрешна инициатива на Пощенска банка

 

Може ли накратко да разкажете за програмата на Пощенска банка „Герои в зелено“ – от колко години съществува, как и кой стои в основата й?

Вътрешната инициатива „Герои в зелено“ стартира в началото на 2017 г. Най-новият ни проект, е част от цялостната ни програма за корпоративна социална отговорност „Зелени заедно с Пощенска банка“. В нашата банка от години са създадени Зелен борд и звено „Екологичен офис“, които работят за намаляване на вредите върху околната среда и за ограничаване на консумацията на ресурси от банката. „Герои в зелено“ е идея именно на членовете на Зеления борд, реализирана с помощта на комуникационната ни агенция BBDO Group. Искахме да ангажираме служителите, като сами изберат местните проекти, които да подкрепят и реализират в екип, с осигурено финансиране от страна на банката, показвайки как заедно можем положително да променим средата, която ни заобикаля. Днес едни от най-големите проблеми са екологичните, сред които замърсяването на водата и въздуха, увеличаването на отпадъците, намаляването на популациите на птиците и за съжаление много други.

 Как мотивирате служителите да участват? В работен или почивен ден се случват инициативите, спечелили доверието на служителите и съответно – на банкатата?

За да провокираме служителите ни към участие в инициативата „Герои в зелено“, направихме предварително проучване за нагласите и местните каузи, които биха желали лично да подкрепят. Всеки служител попълни апликационна форма за проекта си, посочвайки въздействието му върху общността и екипа за реализацията му. Щастливи сме, че приеха с желание и ентусиазъм идеята ни и бяха достатъчно мотивирани да се включат и да развият проектите си, дори и през почивните дни, тъй като не всяка кампания можеше да се реализира в работно време предвид спецификата на нашата дейност.

Колко души обичайно участват и на какъв период от време са тези акции?

Досега над 100 от служителите ни в цялата страна сформираха екипи от по 10-15 души, отделиха от личното си време и участваха със свои проекти. Офлайн и онлайн комуникацията ни провокира по атрактивен начин вниманието на хората и извън компанията (организации, медии, граждани), които допринесоха за постигането на по-голяма публичност и за засилване на ефекта от кампаниите върху местните общности. За няколко от нашите инициативи успешно си партнирахме с представители на НПО и институции – „Спасителен център за диви животни“ в град Стара Загора и с Община Самоков. Поставихме къщички за керкенези, за пойни птички и хранилки, облагородихме двор на детска градина, поставихме пейки и озеленихме райони в близост до наши пощенски клонове, засадихме дръвчета в различни градски зони.

Какви цели постига програмата – за обществото (или отделни групи хора) и за самата компания?

С инициативата успяхме да провокираме по атрактивен начин служителите и обществото към екологичноотговорно поведение, показвайки че бизнесът и грижата за средата вървят ръка за ръка. Доказахме, че всяка положителна дейност води след себе си до устойчиви промени и че промяната започва от нас. Постигнахме и нещо още по-ценно – грижата за околната среда не е само част от нашия бизнес модел, тя вече е част от личните каузи на много от нашите служители. Доказателство за това са новите проекти от колегите, кандидатстващи за финансиране през 2018 г. А относно компанията – създадохме проект, който да сплотява и насърчава служителите да успяват заедно.

Как комуникирате резултатите?

Използвахме различни канали за комуникация − вътрешен бюлетин, който стига до всички наши служители, социалните ни мрежи, корпоративния ни вестник „Банкови истории“, прессъобщения и ПР материали до медиите и директна комуникация. Най-добрите посланици на проекта ни бяха самите служители. Техните емоции по време на реализацията на отделните проекти са запечатани в множество снимки. Няма по-добър начин за комуникация на резултатите от разказите за споделените преживявания. От старта на инициативата бяха реализирани 6 проекта за подобряване състоянието на околната среда и в подкрепа на местни общности, като ни предстоят нови през тази година. Твърдо вярваме, че добрите идеи трябва да се насърчават. Надяваме се, че примерът, който даваме, ще бъде последван и от други компании и техните служители.


Минчо Бенов, Национален Директор, Хабитат България

Каква част от работата на Хабитат България е свързана с корпоративни доброволци и за какво всъщност ви помагат те?

Корпоративните доброволци заедно с индивидуалните доброволци и училищните доброволчески екипи са най-ценният ресурс за Хабитат България, защото най-добре илюстрират духа на организацията и с примера си увличат и вдъхновяват за добротворство още хора.

Организацията ни работи с доброволци основно в изпълнението на строителните ни проекти без да остойностява труда им и така понижава себестойността на построените жилища. В по-общ план, добрият личен пример подпомага и комуникационните дейности на Хабитат България.

Какви са спецификите на доброволческата работа, която вие организирате? И ползвате ли доброволците с техни умения и експертиза в дадени сфери или обичайно те избират да извършват неспецифични дейности (почистване, боядисване и т.н)?

Работата, която възлагаме за изпълнение на доброволците ни, зависи от технологичния етап на изпълнение на строежа към момента на пристигането им. Ще ви дам за пример последния ни строителен проект в гр. Костинброд, където доброволци са участвали във всички фази на строителните дейности – от почистването на терена от растителност и построяване на ограда, през изливане на основите и плочите, зидането на стените, измазване на стените и подовете, шпакловане, боядисване, топлоизолиране на покривите, вертикална плнировка на терена и озеленяване. Възлагаме на доброволците ни и дейности, които се извършват от опитни строители. Често началото е колебливо, но хората бързо усвояват необходимите умения. Разбира се, освен задължителните инструктажи, осигуряваме на доброволците ни и постоянен достъп до строителни работници и майстори, които са на разположение за съвет. Не допускаме доброволци единствено до дейности с по-висока степен на риск, например работа по покривите на къщите.

Извън контекста на доброволчеството, свързано със строителните ни проекти, много от корпоративните ни партньори подпомагат и в застъпническите дейности на Хабитат България, като ни подпомагат с експертизата си в разработването на предложения за промени в законови, стратегически и програмни документи, свързани с жилищната тематика и като членове на Националната коалиция „Достоен дом“, чиято работа координираме.

Как ви намират компаниите, чиито служители доброволстват за вас, и с какви запитвания се обръщат те към екипа. Как ги задържате и мотивирате да продължат да доброволстват?

Корпоративните доброволчески екипи са основно от международни компании, с които организацията ни си партнира в глобален или регионален мащаб. Такива са партньорствата ни с Уърлпул, Проктър и Гембъл, Метлайф, Хенкел. Имаме и изключително успешни партньорства, стартирали в България и впоследствие мултиплицирани и в други страни. Примери за това са Винирбергер и Сен Гобен.

На първо място в работата ни с тях е стриктният професионализъм. Никога не забравяме, че те идват, за да работят за нас и ние сме отговорни за тях през целия им престой не само на строителния ни обект, а и в България, когато екипите са от чужбина. Организацията на работния процес трябва да е перфектна, а доброволците да са обезпечени с всички необходими инструменти и индивидуални предпазни средства. Дейностите са организирани така, че доброволците да видят резултата от труда си. Стриктното спазване на изискванията за безопасност на труда и застраховките за трудова злопулука са задължителни. Много е важно доброволците да имат възможност да общуват с хората, на които помагат. При нас те работят заедно с представителите на семействата, на които строим домове.

Доброволците остават с хубави спомени от работата им за Хабитат. Това са хора, които работят в различна среда, а при нас полагат физически труд, докато общуват помежду си и организират екипната си работа по нов начин и извън зоната си на комфорт. Предварителната и последваща комуникация също са полезни и необходими.

Организацията ни изисква минимално дарение от всеки доброволец, за да го приеме. В общия случай, при корпоративните екипи, дарението се поема от CSR бюджета на компанията. Дълбоко оценяваме дарените време и труд или swеat equity, както ги наричаме в Хабитат, но организацията ни развива и много други дейности, а и строителството е свързано със сериозни разходи. Комуникацията на това условие не е проблем – просто е задължително изискване. Срещали сме и неприемане, но смятам, че това е нормално, а и налагането на по-високи стандарти в различните форми на подпомагане на дейности в обществена полза отнема време.


Интересни международни доброволчески практики


Представяме ви: Хабитат България

За повече детайли и подробно представяне вижте интервю с Минчо Бенов, Национален Директор, Хабитат България