„Личният ангажимент на изпълнителния директор демонстрира интегритет и влияе върху мотивацията и ангажираността на служителите“

27.09.2018 | Бюлетин

За смисъла на това изпълнителният директор на една компания да се ангажира пряко с определянето на CSR приоритетите

Интервю с Огнян Траянов, основател и изпълнителен директор на ТехноЛогика

 

 

 

 

Как виждате ролята на един мениджър във вашата позиция (в случая – основател и собственик на компания) в определянето на CSR политиката на компанията?

С едно предизвикателство по-малко. Като изп. директор не е необходимо да се аргументирам пред собствениците защо трябва да инвестираме средства за решаване на някакво предизвикателство пред обществото вместо да разпределим по-големи дивиденти. От друга страна като собственик нямам съмнение, че изп. директор разбира добре ценностите заложени в духа и културата на компанията.

Как вземате решенията за подкрепа на определена кауза и кои са вашите приоритети в това поле?

Един от големите ни приоритети е образованието на всички нива. С откриването на TechnoMagicLand, нашия център за наука и технологии, вече работим и с децата на възраст 7-14 г. На първо място подкрепяме и инвестираме в каузи, в които отговорните за тях пред обществото, не съзират предизвикателствата и възможностите и не съзнават значимостта им, дори когато бизнесът им ги посочва. Освен това трябва да е в хармония с ценностите, мисията и дейността ни, за да може нашия капацитет да бъде най-полезен. В критериите ни за решение присъстват също – ефективност, ефикасност, мултипликационен ефект, устойчивост, иновативност.

Защо и трябва ли според вас един изпълнителен директор да са ангажира пряко с определяне на CSR приоритетите, в които дадена компания ще инвестира?

Разбира се, че трябва. CSR приоритетите са важни. Те не се защитават и аргументират лесно пред мениджмънта и служителите. Трябва да се реши как да се постигне значителен ефект по ефикасен начин. Защото не е въпрос да се отдели една сума, а да се използва цялостния капацитет на фирмата – професионални компетенции, време, натрупано ноу-хау и опит. Ако изп. директор иска да бъде уважаван, не само заради властта и позицията си, да бъде превъплъщение на фирмената култура и ценности, той трябва да участва в определянето на CSR приоритетите и реализацията на целите.

Това носи ли ползи за бизнеса? Какви?

Да, личният ангажимент на изпълнителния директор демонстрира интегритет и влияе върху мотивацията и ангажираността на служителите. Вероятно потребителите и клиентите също биха оценили и стимулирали неговото лидерство и в CSR дейностите, но това не е водещия мотив. CSR дейностите не са някакъв вид PR, а част от същността на фирмата. Те увеличават популярността на марката, но не могат да бъдат цел на маркетинга.

Как измервате ефекта от програмите, в които инвестирате, каква промяна сте постигнали с тях през годините?

Нашите програми са в различни области и решават различни предизвикателства. Във всяка от тях залагаме критерии и измерители, но те няма как да са еднакви и приложими за всяка инициатива. За някои от инициативите ни, например в образованието, големите промени и резултати ще бъдат факт след 10-12 г.

Някакъв съвет към мениджърите на високо ниво в компании – как могат да са максимално въвлечени в този тип инвестиции на бизнеса и защо CSR-ът е важна част от него?

Всеки иска да остави следа себе си и ако те не искат да бъдат запомнени само като ефикасни мениджъри, които работят като съвършени машини, а като личности с човешки облик и сърце, това е техният шанс.
CSR- ът е част от успешния бизнес по много начини и причини. Той е съществена част от работодателската марка днес, когато не фирмите избират хората, а хората избират фирмите. Потенциалните служители търсят доказателства, че не само ще постигат повече и по-значими резултати във фирмата, но и ще бъдат част от екипа на добрите, които се борят да променят към света по-добро. И CSR дейността е най-голямото доказателство за това. Тя увеличава и възможностите да бъдеш приет и посрещнеш очакванията на отговорни и признати компании, когато търсиш нови партньори.

Друг пример е включването във верига за доставки. Ако крайният продукт достига до клиента като произведен съгласно различни норми, стандарти, марки, отговарящи на принципите на CSR, то ще има изисквания към всички поддоставчици също да ги спазват.

Как възникна идеята за TechnoMagicLand (интерактивен технологичен център за деца и младежи, открит съвсем наскоро, където ученици, преподаватели и родители имат възможност да опознават науката и технологиите отблизо)? Доколко този център илюстрира съчетаването на едно бизнес-начинание със социално отговорни практики?

Нека уточним. TechnoMagicLand е пример за инициатива на бизнеса, но в никакъв случай не е бизнес начинание. В документа за създаването му е вписано, че няма да се разпределя печалба. Ако за едно CSR начинание, с което подпомагаме даден факултет да подготвя качествени специалисти, очакванията за директна полза – привличане на служител от нашата фирма или от клиент, с което да се гарантират инвестициите му във високотехнологични продукти, които предлагаме, са 1 на 100, то при инвестиция за деца на възраст 7-14 г., с която да ги привлечем към STEM, този шанс намалява на 1 към 100 000.

Мисията на интерактивния център за наука и технологии TechnoMagicLand е да запали искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата и младежите. На територията за любопитковци те откриват магията на науката и техниката. TechnoMagicLand не е музей. Ние използваме интерактивност, за да събудим вродения интерес на децата към експериментиране и опознаване на света, за разлика от музеите, в които по илюстративен начин се представя развитието на дадена технология. При нас любопитковците могат не просто да наблюдават технологиите, а да се докоснат до тях и да ги усетят. Чрез специално подбраните експерименти даваме поле за изява на детското любопитство и добавяме игрови елемент, за да разпалим вродената страст към състезания.

Ние сме далеч от мисълта, че всички ще станат инженери или научни работници – не е реалистично и не е нужно. Но сред тези деца, в които разпалим искрата на интереса към STEM и после я превърнем в пламък чрез курсовете в TechnoMagicLand, ще са бъдещите инженери и специалисти, които ще донесат най-много иновации, оттам най-голяма добавена стойност и най-голям принос за икономически просперитет на нацията. А в тези, в които не успеем да създадем траен интерес към STEM, поне ще попречим да се изгради психологическата бариера, че това е нещо много сложно и да се поддават на заблудите, че роботите и изкуствения интелект са заплаха за хората.

След като сме осъзнали, че в корена на малкия брой кандидатстващи за инженерни специалности е липсата на интерес към STEM, който да се формира още в ранна възраст, сме длъжни да покажем, че бизнесът има капацитет не само да разпознае първопричината на предизвикателствата, но и да иновира в нови подходи за решаването им, решителността да инвестира на свой риск в тези подходи и освен реализация да даде устойчиво развитие. Иновативното в нашия център е информационната система, която отчита и оценява резултатите на посетителите и добавя състезателен елемент.