Град на благодетели

01.12.2018 | Бюлетин

Дарителите и популяризаторите на доброто в столицата са толкова много, че местната власт едва смогва да им благодари

Знаете ли колко грамоти за активно участие връчи Столична община през май 2018 г. в благотворителната кампания „Скритото добро“? Точно 100. Огромен е броят на отличените за оказана помощ на хора в неравностойно положение и в предишните три години, откакто общината въведе тази практика. А само преди дни кметът Йорданка Фандъкова за първи път награди най-добрите практики на неправителствени организации в сферата на социалните услуги.

Тези факти са показателни за едно – благодетелите и популяризаторите на доброто в столицата са толкова много, че местната власт едва смогва да им изрази своята благодарност.

Кампанията „Скритото добро“ започва през 2015 г. по идея и под патронажа на Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община по социални дейности и интеграция на хората с увреждания.

Инициативата обединява бизнес и граждански организации, здравни заведения, медии и спортни съюзи около една обща кауза – подкрепа на столичаните в нужда. Награждаването на активните сред тях е знак на признателност към всички, които през годината с действията си заявяват подкрепа за социалните инициативи на Столична община, съдействат и подпомагат обучението и развитието на деца и младежи в неравностойно положение според техните интереси, осигуряват грижа за възрастните хора, оказват помощ на съгражданите си в затруднено положение.

Кампанията провокира и много граждани, които по един или друг начин са съпричастни с проблемите на нуждаещите се хора. Те участват в специалната категория на наградите – „Добро сърце“.

В столицата са изградени над 80 различни социални услуги, като над 55 на сто от тях се управляват от неправителствени организации като държавно делегирана дейност. През 2017 г. в София е подписано първото в страната споразумение за съвместна работа между общината и 29 представители на гражданския сектор в социалната сфера. „Благодарение на съвместната работа успяхме да повишим качеството на социалните услуги в столицата. Нашата политика е да включваме неправителствените организации в управлението на социални услуги, защото имат голям капацитет и са по-гъвкави в прилагането на добри практики“, каза кметът Фандъкова по време на първата церемония за награждаване на най-добрите практики в социалната област.

Столична община активно търси партньорства с гражданския сектор и в други сфери. Пример за добро сътрудничество е общинската програма „Култура“, която подкрепя проекти и инициативи с над 1 милион лева годишно. От тази година 15 от всичките 22 членове на творческия съвет на програма „Култура“ са представители на организации в сферата на културата, на академичните среди и независимия сектор. На базата на експертна оценка този съвет избира проектите, които ще бъдат финансирани. Целта е да се постигне синхрон между всички страни, които полагат усилия за развитие на културата в София. Освен това предварителната професионална оценка на проектите улеснява потенциалните дарители, които биха искали да подкрепят добрите инициативи с потребност от още средства.

Столична община директно инвестира в потенциала на своите жители – от 4 януари 2019 г. започва кандидатстването по програма „Социални иновации“. По нея общината ще финансира краткосрочни проекти, които подобряват качеството на живот на уязвими групи чрез социални иновации. Средствата са осигурени изцяло от общинския бюджет.

Гражданската активност и дарителството в София намират поле за изява не само в социалната сфера. Те помагат на общината за решаването на наболелите проблеми и в друга област – екологията. Там най-активни са дарителите на доброволен труд. 3000 доброволци са се включили само в третия залесителен сезон за засаждане на новата широколистна гора на София на площ от 225 дка. Инициативата цели трансформация на пустеещи общински земи в гора и изграждане на зелен филтър в близост до София, който да подпомогне подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Проектът стартира през есента на 2017 г. и до момента фиданките в новия зелен пояс край София вече са 26 200. Когато бъде напълно готова, новата гора на София ще има над 120 000 дървета. Столична община осигурява фиданките, уредите за садене и ръкавиците, а за самото засаждане се разчита изцяло на доброволен труд.

Столична община не просто се опитва да мотивира местните доброволци и дарители – тя им помага да реализират идеите си. Защото с действията си днес всеки може да направи своя град по-добро място за живеене в бъдеще.