Мисия „Бебе“

01.12.2018 | Бюлетин

Община Павликени се радва на четирима нови жители благодарение на местния фонд „Ин витро“

Преди три години семейство Златеви от Павликени получава най-ценния коледен подарък – ражда се дъщеричката им Сияна. Събитието е специално не само за двамата родители, които най-после печелят дългата битка за собствена рожба. То се превръща в празник на надеждата за целия град, защото Сияна е първото бебе, дошло на света с подкрепата на общинската програма „Ин витро“ в Павликени. Тя е първото живо доказателство за смисъла от съществуването на местния фонд за асистирана репродукция и стимул за неговото по-нататъшно развитие.

Всяка година община Павликени отделя по 6000 лева за местни двойки с доказан стерилитет. Тя покрива част от разходите по инсеминации, лапароскопии, хистероскопии и други скъпоструващи изследвания и процедури. За петте години от учредяването си фондът е финансирал 10 семейства. Три от тях вече са родители, а децата са общо четири.

Павликени е една от 42-те български общини, които имат фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми. „Създадохме този общински фонд с желанието да помогнем за разрешаването на един проблем – бич за съвременните семейства. Ние подкрепяме нашите граждани в борбата им за бебе и заедно търсим начин да направим мечтата им реалност“, казва кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

На снимката: В знак на признателност през 2015 г. председателката на фондация „Искам бебе“ Радина Велчева (вляво) връчи на инж. Емануил Манолов статуетката „Ангел на благодарността”.

Ценен принос за реализацията на тази чудесна инициатива има и фондация „Искам бебе“. Тя оказва методическа помощ при подготвянето на процедурите по общинския фонд „Ин витро“. „Общинската програма е много важна, защото финансира дейности, които не се покриват от държавния фонд за асистирана репродукция, и така го допълва“, обяснява местният координатор на фондацията Николина Данаилова-Василева.

Тя с гордост разказва не само за Сияна, но и за другите успехи на фонда в Павликени – едно семейство се радва на близнаци, а друго прегръща своя първи син. „Процедурата за кандидатстване пред общинския фонд не е сложна. Насочвам двойките към правилника и необходимите документи. Заедно извървяваме стъпките“, добавя координаторът на „Искам бебе“.

Според кмета Емануил Манолов ролята на местната власт не се ограничава само в намирането на пари за медицинските процедури. „Наша мисия е да дадем гласност на проблема и да окуражим засегнатите семейства да го споделят, защото има кой да им помогне“, убеден е той. Община Павликени без съмнение се справя успешно и с двете задачи.

 

Кметът на Павликени инж. Емануил Манолов: 

Важно е да насърчаваме доброволчеството за общи каузи

Инж. Манолов, защо община Павликени подкрепя местните дарители?
Ние искаме да направим нашите населени места уютни, сигурни и спокойни. Наясно сме, че общинският бюджет, както и привлечените средства от европейските фондове не са достатъчни, за да постигнем тази цел качествено. Затова приветстваме всеки местен дарител, който е съпричастен с нашата кауза. Срещаме огромна подкрепа от страна на местния бизнес. Той се отзовава при организирането на различни културни и спортни събития. Помага на местните спортни клубове. Подава ръка при изграждането на паметници, понякога и на инфраструктура. Всяка година подкрепя социално слаби абитуриенти от Павликени.
Тази съпричастност към грижата за болните, социално слабите, децата без родители тук не е нов феномен. Повечето храмове в община Павликени например са с над 100-годишна история. И всички те са създадени със задружните усилия на местната общност. Всеки се е включил в изграждането им било с пари, било с личен труд. Народът ни винаги е знаел, че духовността и образованието ще го запазят единен и силен през вековете, затова с огромен устрем е строил църкви и училища. Алтруизмът, меценатството и дарителството и до днес са ценност за много българи не само в нашата община.

Как местните дарители помагат на общината в усилията й да направи града и района по-добро място за живеене?
Ще ви дам два конкретни примера. В Павликени има Комплекс за социални услуги, където са изградени няколко центъра за настаняване от семеен тип, Център за социална рехабилитация и интеграция и др. Чрез тях общината помага на десетки деца и техните семейства да се справят с трудностите. Местните супермаркети, местният хлебозавод, земеделски производители, фирми и организации от община Павликени са сред основните дарители на Комплекса за социални услуги. Така става възможно там да се оборудват специални кабинети и да се предлага качествена рехабилитация за нуждите на децата, както и да се организират малки празници за тях.
Вторият пример е местният зоокът. Той съществува от почти 70 години и е със свободен достъп за всички посетители. Издържа се изцяло от общинския бюджет и от дарения. Много местни земеделски кооперации и магазини отделят зърно и храна за животните. С помощта на дарители успяхме да купим кенгуру, двойка нанду, три лами, пони, гълъби и водоплаващи птици и всичко това само през 2018 година.

В кои сфери общината би подкрепила нови проекти на местни дарители?
Нашето желание е да видим как партньорствата между дарителите и общината се превръщат в дългогодишна устойчива практика. Всеки дарител да определи своята кауза и всяка година да отделя средства за нея.
Смятаме за своя важна задача да насърчаваме доброволчеството в общината. Бихме искали да видим повече ученици, а и пълнолетни хора да участват в дейности за облагородяване на градската среда, в образователни кампании или дейности за подкрепа на нуждаещите се наши съграждани. Много бихме се радвали да създадем партньорства с дарители или организации с опит в тази сфера.


Визитка

Емануил Манолов е строителен инженер от Висшия институт по
архитектура и строителство (днес УАСГ) в София. Членува в Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране. Работил по специалността
си като главен инженер и изпълнителен директор на предприятие в родния
си град Павликени. От 2011 г. е кмет на община Павликени.