Златко Живков: Личният принос гарантира устойчивост на всяка местна инициатива

01.12.2018 | Бюлетин

Кметът на Монтана за ползите и потенциала на общинските фондове за финансиране на проекти за развитие

През последните две години няколко български общини полагат усилия да поддържат местни фондове за финансиране на проекти за развитие заедно с платформата „АГОРА“ и с подкрепата на фондация „Америка за България“. Този тип фондове насърчават хората да участват в подобряването на средата и качеството на живот в техния град или село. В тях общината влага средства от своя бюджет и ги предоставя на конкурсен принцип за инициативи на читалища, неправителствени организации, библиотеки, младежки домове, граждански обединения, сдружения на етажната собственост и други, за да решават проблемите, които местните хора смятат за важни. В повечето случаи това не са стратегическите проблеми на общината, а такива, с които хората се сблъскват всекидневно, но все не се намират средства за решаването им.

Едва ли е необходимо да се обяснява колко трудно е за която и да е община да отдели средства за такъв фонд на фона на постоянния недостиг на ресурси в общинските бюджети. Има кметове обаче, които не се оправдават, а избират да се доверят на активните граждани. Такъв е Златко Живков – кметът на Монтана, където от 2017 г. има общински фонд за подкрепа на местни инициативи.

Г-н Живков, защо община Монтана подкрепя местните дарители?
Управленските политики няма как да се реализират без съпричастността и участието на местните хора, без да се познават и отчитат техните очаквания. Това до голяма степен определя успеха и устойчивостта на различните проекти. Дарителството е израз тъкмо на съпричастност и включване на гражданите. Ето защо ние винаги подхождаме към него с много внимание, усет и разум. Проучваме сериозно къде точно има необходимост от обществен принос, независимо дали става дума за доброволен труд или за средства.

Като цяло хората искат да допринасят за развитието на общността и мястото, където живеят. В Монтана има немалко примери за това.

Как местните дарители помагат на общината в усилията й да направи града и района по-добро място за живеене?
Ще дам пример с един проект, финансиран от новосъздадения фонд за подкрепа на местни инициативи. В центъра на крайградския квартал Мала Кутловица в Монтана вече има нова детска площадка. Тя е в двора на читалището и съществува благодарение на съвместните усилия на община Монтана, платформа „АГОРА” и дарители от квартала. Три хиляди лева за строежа на съоръжението са предоставени от фонда. Още близо толкова са осигурени от дарители. В изграждането на детската площадка с доброволен труд се включиха и много хора. Това е пример за едно много добро публично-частно партньорство.

Фондът е създаден през 2017 година с решение на Общинския съвет в Монтана. Финансовият ресурс се формира от средства от общинския бюджет, от платформа „АГОРА“ с подкрепата на фондация „Америка за България“ и от дарения. В първия етап бяха финансирани шест проекта за 18 хиляди лева – на читалищата в Славотин, в Монтана, във Винище, в Стубел и в кв. Мала Кутловица. Одобрен е и проект на неформална гражданска група „Жеравица”. Три от проектите са за закупуване на нови носии, другите – за изграждане на детска площадка, на открита сцена и за създаване на младежки клуб.

Във втората сесия на фонда ще бъдат финансирани още шест проекта за общо 20 хиляди лева. Със средствата ще бъде направено детско футболно игрище в село Вирове, ще бъде ремонтирана футболна площадка в кв. „Огоста” в Монтана, ще се създаде клуб на самодееца в с. Долно Белотинци, ще се изгради детска площадка в с. Долна Вереница, ще се оборудва компютърна зала в читалището на с. Долна Рикса и ще се ушият народни носии за самодейци в общинския младежки дом в Монтана.

В кои сфери общината би подкрепила нови проекти на местни дарители?
Ние вече отворихме няколко дарителски кампании. Една от тях е за изграждане на трети прелез върху жп линията, която дели градската от индустриалната част на Монтана. Ефектът от този проект ще бъде както за фирмите, така и за работещите в зоната хора. С отварянето на трети прелез значително ще се освободи натовареното движение през другите два прелеза в района на града, ще се съкрати и потокът на пътуващите работници. В крайна сметка това няма как да не се отрази положително и върху качеството на въздуха.

Друга важна за нас дарителска кампания е изографисването и интериорното оформление на храм „Свети дух“. В изграждането му община Монтана инвестира над 3,1 милиона лева през последните 10 години. Пред прага сме на освещаването и отварянето на най-голямата черква в Северозапада. Все повече хора искат да допринесат да това богоугодно дело и се надявам то също да бъде доведено до успешен край.

От тази година стартира и кампанията за възстановяване на скулптурата на Диана в Монтана. Нейн автор е Димитър Ганчев. Статуята беше излята от бронз през 70-те години и поставена в района на бившия Ловен дом в Монтана. През 90-те години обаче беше открадната. Вече върви процесът по нейното повторно отливане. Всички средства за проекта са осигурени от дарители.

Общината е готова винаги да подкрепи благоустройствени дейности в кварталите, където хората са готови да участват с труд или средства. Вече на всички е ясно, че собственият принос и включване са условие за устойчивост и грижа към всичко новоизградено или възстановено.


Визитка

С петте си последователни мандата начело на община Монтана и близо 20 години в местната власт Златко Живков е най-дългогодишният кмет на областен град в България. Той е магистър по история от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Специализирал е „История на българското Възраждане” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Започва професионалната си кариера като учител по история, впоследствие става директор на училище. От 1997 до 1999 год. е началник на инспектората по образование в област Монтана. За кмет на община Монтана е избран през 1999 год. като кандидат на СДС.

От 2007 г. Златко Живков е заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България.