Проф. Петър Бойваленков, изпълнителен директор на фондация „Георги Чиликов“: Да подкрепяш таланта е отговорност и удоволствие

01.12.2018 | Бюлетин

Да открива и развива младите таланти в областта на математиката и информатиката. С тази цел преди седем години е основана фондация “Георги Чиликов” – най-новият член на Българския дарителски форум. Инициатори са родителите на Георги Чиликов (1967-2010) – български математик, получил образованието си в Швеция и работил там като преподавател в Университета в Халмщад.

От самото си създаване фондацията подпомага Инситута по математика и информатика (ИМИ) на БАН при провеждането на важни състезания по математика, подготовката на разширенията на националните отбори и на учители, участието на български отбори в международни състезания и разработването на програми и материали за работа с изявени учители и ученици.

Проф. Бойваленков, защо Институтът по математика и информатика на БАН създаде фондация „Георги Чиликов“?

Предложението дойде от родителите на Георги Чиликов, които искаха да почетат по този начин паметта на сина си. Те бяха впечатлени от успехите на българските ученици на международни математически състезания и от ролята и приноса на ИМИ за това. Тогавашният директор на ИМИ акад. Стефан Додунеков и Научният съвет на института оцениха идеята и предприеха необходимите стъпки за учредяване на фондацията.

Какво от свършеното през седемте години от основаването на фондацията до сега е повод за гордост?

Ние сме тясно специализирани в подготовка и участие на български отбори в престижни математически състезания и успехите ни са основно в тази област. От самото начало подпомагаме Есенния математически турнир, едно от трите най-важни състезания в национален мащаб. На този турнир в София се събират най-силните математици от 8-и до 12-и клас от цялата страна, от тази година добавихме и учениците от 5-и до 7-и клас. Седмицата на олимпийската математика на ИМИ също е ценно и уникално (дори в световен мащаб) постижение, с което фондацията се гордее. Подпомагаме също семинари за учители, които ръководят школи за подготовка за олимпиади, където се изнасят лекции по модерни направления, подготвят се материали, провеждат се дискусии и се обменя опит. Осигурявали сме награден фонд за състезания, подготовки на националните отбори и участия в международни състезания. Основният спонсор на националните отбори по математика – Американска Фондация за България, ни гласува доверие през нас да преминава финансирането на отборите. Понякога подпомагаме и участие в наши и международни научни конференции.

С какви трудности се сблъсква фондацията

Предполагам, че са същите, които имат всички други фондации – трудно се намират спонсори.

Фондацията подкрепя множество математически състезания в България, подготовката на учителите и състезателите в националните отбори по математика и участието им в турнири зад граница. Това са скъпи инициативи. Как осигурявате средствата за тях?

Основните ни донори са два – основателите на нашата фондация и Американска Фондация за България. Постоянно търсим нови източници. Можем да се похвалим, че неотдавна Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ни подкрепи по проект за работа на ученици върху реферати.

Една от основните цели на фондация „Георги Чиликов“ е да открива и развива млади таланти в областта на математиката и информатиката. Всъщност има ли в България такива таланти?

Както се казва, имало е, има и ще има. За нас е както отговорност, така и удоволствие да работим с тях и да им помагаме.

Фондацията полага толкова усилия да насърчава младите таланти, а повечето от тях напускат България, след като завършат средното си образование тук. Как да ги задържим в нашата страна?

Задачата за задържане и връщане на талантите не е по силите на никоя фондация, това трябва да е дело на държавата. Струва ми се, че напоследък има положителни сигнали в тази посока. Ние работим с бившите олимпийци, като ги каним за лектори при подготовката на днешните състезатели.

Неотдавна фондация „Георги Чиликов“ стана част от националната мрежа на дарителите в България. Какво очаквате от общуването с другите големи дарители в Български дарителски форум?

Надяваме се да намерим съмишленици и да се поучим от тях.

В каква посока виждате развитието на фондацията в следващите години?

Със сигурност ще закрепим постигнатото. Надявам се да навлезем и нови области, но за това са ни необходими и нови спонсори.


Визитка

Изпълнителният директор на фондация „Георги Чиликов“ Петър Бойваленков е професор в Института по математика и информатика на БАН, доктор на математическите науки. Основните му научни интереси са насочени към теория на кодирането, има над 80 научни статии в тази сфера. Автор е на повече от 15 книги и 50 статии на олимпийска тематика, ръководил е националните отбори за Балканиадата по математика (2009-2013) и Международната олимпиада по математика (2014-2018).